Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Volymer 2019

3 300 LÅNEKUNDER
2 mdr MILJARDER I NYUTLÅNING
10 500 INSATSER INOM AFFÄRSUTVECKLING
46 NYINVESTERINGAR
249 mkr MILJONER INVESTERAT RISKKAPITAL

Företagare berättar