Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Styrelse i Almi Företagspartner AB

Här hittar du information om styrelsemedlemmar för Almi Företagspartner AB.

Monica Caneman

Styrelseordförande sedan 2019.
Civilekonom Handelshögskolan Stockholm.

 

Född: 1954

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Euroclear Sweden AB och Nasdaq Sverige AB:s bolagskommitté, styrelseledamot SAS AB och ordförande revisionsutskottet SAS AB.

Tidigare befattningar: Vice vd och Stf koncernchef SEB fram till 2001.

Anders Byström

Ledamot sedan 2013.

Biträdande Regiondirektör/Förvaltningschef Regional Utveckling.
Lärare, toppledarutbildad.

 

Född: 1958

Tidigare befattningar: Verksamhetschef Östersunds Kommun, Förvaltningschef Östersunds Kommun, Regiondirektör Regionförbundet Jämtland Härjedalen.

Jacob Dalborg

Styrelseledamot sedan 2020
Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm

 

Född: 1970

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Bukowski Auktioner AB, E Öhman J:or AB, ILT AB, Publit AB, Papilly AB, Diakrit AB, Spiffbet AB och TinyApp Oy

Tidigare befattningar: Vd Bonnier Books fram till sommar 2017.

Jan Sinclair

Styrelseledmot sedan 2020

Civilekonom

 

Född: 1959

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande SBAB Bank AB (publ), AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) och Fastighets Aktiebolaget Victorhuset samt styrelseledamot STS Alpresor AB, Luglio 2 AB, FCG Holding Sverige AB och Bipon AB

Tidigare befattningar: Vd SEB A.G, Group Treasurer samt andra ledande befattningar inom SEB

Ulrika Geeraedts

Ledamot sedan 2018.

Utvecklingsdirektör, Region Skåne.

Statsvetare, Post graduate degree Journalism, MBA.

 

Född: 1972

Utvecklingsdirektör, Region Skåne.

Statsvetare, Post graduate degree Journalism, MBA.

Övriga uppdrag: Ledamot i Science Village Scandinavia.

Tidigare befattningar: Utvecklingsdirektör Region Jönköping, vd Näringsliv Ulricehamn, Pressansvarig Sveriges Ambassad Haag, vd Docurama Productions.

Karl Grudén

Suppleant för arbetstagarrepresentant sedan 2020
Rådgivare Almi Företagspartner Skåne AB

 

Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet 

Född: 1984

Tidigare befattningar: Kreditanalytiker Nordea, egenföretagare.

Hanna Lagercrantz

Ledamot sedan 2018.

Kansliråd, Näringsdepartementet.
Civilekonom, M. Science, M. Phil. in Economics.

 

Född: 1970
Övriga uppdrag: Ledamot i RISE Research Institutes of Sweden AB och Swedfund International AB.

Tidigare befattningar: Corporate Finance på S.G. Warburg, UBS, Brunswick-Warburg, Aktieanalytiker och Investor Relations på SEB.

Matilda Lembke

Arbetstagarrepresentant sedan 2020
Rådgivare Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB
MSc Business Administration, Internationella Handelshögskolan Jönköping

 

Född: 1973

Övriga uppdrag: Arbetstagarrepresentant Almi Stockholm Sörmland AB, suppleant Rikard Östber AB

Tidigare befattningar: Intraprenör Modern Times Group MTG AB, Konsult PRG Schults AB, Egenföretagare.

Emil Nordlander

Arbetstagarrepresentant sedan 2018.
Rådgivare Almi Företagspartner Mälardalen AB.

Ekonomie Magister.

 

Född: 1980

Tidigare befattningar: Rådgivare Nordea, Ekonom Möbelcentralen.

Pia Sandvik

Ledamot sedan 2017.

Vd Research Institutes of Sweden.
Teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik.

 

Född: 1964

Övriga uppdrag: Vice preces presidium Kung. Ingenjörsvetenskapsakademien. Ledamot i Prevas AB, Entreprenörskapsforum och Kungliga tekniska högskolan.

Tidigare befattningar: V Länsförsäkringar Jämtland. Tidigare rektor vid Luleå tekniska universitet.

Anna Söderblom

Ledamot sedan 2014.

Forskare och lärare Handelshögskolan i Stockholm.

Universitetsexamen i matematik Lunds Universitet, Ekonomie doktor Handelshögskolan i Stockholm.

 

Född: 1963

Lärare/Forskare Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Ledamot i Cabonline Group Holding AB, Poolia AB, Länsförsäkringar Liv, BTS Group AB, Midway Holding AB samt B3 Consulting.

Tidigare befattningar: Supportchef och marknadsdirektör Microsoft Norden, marknadsdirektör Posten Brev, investment manager Startupfactory, investment manager Industrifonden.

Sebastian van den Bergen

Suppleant för arbetstagarrepresentant sedan 2020
Rådgivare Almi Företagspartner Värmland AB
MSc Business administration, Service Management

 

Född: 1975

Övriga uppdrag: Ordförande i Unionen Almi Företagspartner Värmland AB

Tidigare befattningar: Vd Nordic Cab AB, projektassistent Invest in Värmland Agency vid Handelskammaren Värmland.

Emad Zand

Ledamot sedan 2019.

Entreprenör och del av ledningsgruppen på northvolt.

Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

 

Född: 1984

Tidigare befattningar: Styrelseordförande Sqore, investerare i samt rådgivare till Transfer Galaxy, investerare i samt rådgivare till Active Brand Group, vd Avesina Hörsel, managementkonsult McKinsey&CO.