Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Styrelse i Almi Företagspartner AB

Här hittar du information om styrelsemedlemmar för Almi Företagspartner AB.

Birgitta Ågren Böhlin

Ordförande sedan 2013.

 

Född: 1948

Vik. Generaldirektör Statens Fastighetsverk

Tidigare befattningar: Tf generaldirektör Tillväxtverket, vd och koncernchef Samhall AB, gd Försvarets Materielverk, sjukhusdirektör Huddinge Universitetssjukhus, ekonomidirektör Sveriges Television

Utbildning: Civilekonom

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Försäkringskassan.
 

Anders Byström

Ledamot sedan 2013.

Född: 1958

Biträdande Regiondirektör/Förvaltningschef Regional Utveckling

Tidigare befattningar: Verksamhetschef Östersunds Kommun, Förvaltningschef Östersunds Kommun, Regiondirektör Regionförbundet Jämtland Härjedalen

Utbildning: Lärare, toppledarutbildad.

Andra styrelseuppdrag: Inga andra styrelseuppdrag.

Ulrika Geeraedts

Ledamot sedan 2018.

 

Född: 1972

Utvecklingsdirektör, Region Skåne

Tidigare befattningar: Utvecklingsdirektör Region Jönköping, vd Näringsliv Ulricehamn, Pressansvarig Sveriges Ambassad Haag, vd Docurama Productions.

Utbildning:  Statsvetare, Post graduate degree Journalism, MBA.

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i Science Village Scandinavia.

Nicolas Hassbjer

Ledamot sedan 2013.

 

Född: 1967

Entreprenör

Tidigare befattningar: VD HMS Networks AB (publ)

Utbildning: Tekn. Dr h.c. Informationsteknologi

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Tequity AB, Sydsvenska Handelskammaren, Sigicom AB och Slottsmöllan AB. Ledamot i Cybercom AB, Consafe Logistics AB, Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola AB och Lumen Radio AB.
 

Åke Hedén

Ledamot sedan 2013.

 

Född: 1950

Senior rådgivare

Tidigare befattningar: Auktoriserad revisor och delägare Ernst & Young, Kommunalråd Enköpings kommun, egen verksamhet

Utbildning: Civilekonom

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Post- och telestyrelsen. Ledamot i Grimaldi Industri AB, VenCap Industrier AB och Plockmatic International AB.
 

Hanna Lagercrantz

Ledamot sedan 2018.

 

Född: 1970

Kansliråd, Näringsdepartementet

Tidigare befattningar: Corporate Finance på S.G. Warburg, UBS, Brunswick-Warburg, Aktieanalytiker och Investor Relations på SEB.

Utbildning: Civilekonom, M. Science, M. Phil. in Economics

Andra styrelseuppdrag: Ledamot i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB och Swedfund International AB.

 

Emil Nordlander

Arbetstagarrepresentant sedan 2018.

 

Född: 1980

Rådgivare Almi Företagspartner Mälardalen AB

Tidigare befattningar: Rådgivare Nordea, Ekonom Möbelcentralen

Utbildning: Ekonomie Magister

Andra styrelseuppdrag: Inga andra styrelseuppdrag.

Pia Sandvik

Ledamot sedan 2017.

 

Född: 1964

Vd Research Institutes of Sweden

Tidigare befattningar: VD Länsförsäkringar Jämtland. Tidigare rektor vid Luleå tekniska universitet.

Utbildning: Teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik

Andra styrelseuppdrag: Vice preces presidium Kung. Ingenjörsvetenskapsakademien. Ledamot i Prevas AB, Entreprenörskapsforum och Kungliga tekniska högskolan.
 

Andreas Schroff

Arbetstagarrepresentant sedan 2016.


Född:
1975

Rådgivare Almi Företagspartner Kronoberg AB

Tidigare befattningar: logistikchef Dynapac AB/ Atlas Copco CTO AB, regionchef Komatsu Forest Sweden AB, logistikchef Getinge Disinfection AB

Utbildning: Civilekonom

Andra styrelseuppdrag: Inga andra styrelseuppdrag.
 

Anna Söderblom

Ledamot sedan 2014.

 

Född: 1963

Lärare/Forskare Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare befattningar: Supportchef och marknadsdirektör Microsoft Norden, marknadsdirektör Posten Brev, investment manager Startupfactory, investment manager Industrifonden.

Utbildning: Universitetsexamen i matematik Lunds Universitet, Ekonomie doktor Handelshögskolan i Stockholm.

Andra styrelseuppdrag: Ordförande i Advenica AB. Ledamot i Cabonline Group Holding AB, Poolia AB, Länsförsäkringar Liv, BTS Group AB och Midway Holding AB (publ).