Visa innehåll för Almi i din region: Välj län:

Styrelse i Almi Företagspartner AB

Här hittar du information om styrelsemedlemmar för Almi Företagspartner AB.

Monica Caneman

Styrelseordförande sedan 2019.
Civilekonom Handelshögskolan Stockholm.

 

Född: 1954

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Euroclear Sweden AB och Nasdaq Sverige AB:s bolagskommitté, styrelseledamot SAS AB och ordförande revisionsutskottet SAS AB.

Tidigare befattningar: Vice vd och Stf koncernchef SEB fram till 2001.

Anders Byström

Ledamot sedan 2013.

Biträdande Regiondirektör/Förvaltningschef Regional Utveckling.
Lärare, toppledarutbildad.

 

Född: 1958

Tidigare befattningar: Verksamhetschef Östersunds Kommun, Förvaltningschef Östersunds Kommun, Regiondirektör Regionförbundet Jämtland Härjedalen.

Filippa Frejd

Suppleant för arbetstagarrepresentant sedan 2019.

Kommunikationsansvarig Almi Företagspartner Skåne AB.

Kand. Ledarskap och Organisation. Designteknolog/Business Education College Copenhagen.

 

Född: 1979

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering, medarbetarrepresentant i styrelsen för Almi Företagspartner Skåne AB

Tidigare befattningar: Innovationsrådgivare Almi Skåne, Entreprenör, projektledare, filmproducent.

Ulrika Geeraedts

Ledamot sedan 2018.

Utvecklingsdirektör, Region Skåne.

Statsvetare, Post graduate degree Journalism, MBA.

 

Född: 1972

Utvecklingsdirektör, Region Skåne.

Statsvetare, Post graduate degree Journalism, MBA.

Övriga uppdrag: Ledamot i Science Village Scandinavia.

Tidigare befattningar: Utvecklingsdirektör Region Jönköping, vd Näringsliv Ulricehamn, Pressansvarig Sveriges Ambassad Haag, vd Docurama Productions.

Nicolas Hassbjer

Ledamot sedan 2013.

Entreprenör
Tekn. Dr h.c. Informationsteknologi.

 

Född: 1967

Övriga uppdrag: Ordförande i Tequity AB, Sydsvenska Handelskammaren, Sigicom AB och Slottsmöllan AB. Ledamot i Cybercom AB, Consafe Logistics AB, Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola AB och Lumen Radio AB.
Tidigare befattningar: Vd HMS Networks AB (publ).

Hanna Lagercrantz

Ledamot sedan 2018.

Kansliråd, Näringsdepartementet.
Civilekonom, M. Science, M. Phil. in Economics.

 

Född: 1970
Övriga uppdrag: Ledamot i RISE Research Institutes of Sweden AB och Swedfund International AB.

Tidigare befattningar: Corporate Finance på S.G. Warburg, UBS, Brunswick-Warburg, Aktieanalytiker och Investor Relations på SEB.

Matilda Lembke

Suppleant för arbetstagarrepresentant sedan 2019.

Rådgivare Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB.

MSc Business Administration.

 

Född: 1973

Övriga uppdrag: Arbetstagarrepresentant Almi Stockholm Sörmland AB.

Tidigare befattningar: Intraprenör Modern Times Group MTG AB, Konsult PRG Schults AB, Egenföretagare.

Emil Nordlander

Arbetstagarrepresentant sedan 2018.
Rådgivare Almi Företagspartner Mälardalen AB.

Ekonomie Magister.

 

Född: 1980

Tidigare befattningar: Rådgivare Nordea, Ekonom Möbelcentralen.

Pia Sandvik

Ledamot sedan 2017.

Vd Research Institutes of Sweden.
Teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik.

 

Född: 1964

Övriga uppdrag: Vice preces presidium Kung. Ingenjörsvetenskapsakademien. Ledamot i Prevas AB, Entreprenörskapsforum och Kungliga tekniska högskolan.

Tidigare befattningar: V Länsförsäkringar Jämtland. Tidigare rektor vid Luleå tekniska universitet.

Andreas Schroff

Arbetstagarrepresentant sedan 2016.
Rådgivare Almi Företagspartner Kronoberg AB.
Civilekonom.


Född:
1975

Tidigare befattningar: logistikchef Dynapac AB/ Atlas Copco CTO AB, regionchef Komatsu Forest Sweden AB, logistikchef Getinge Disinfection AB.

Anna Söderblom

Ledamot sedan 2014.

Forskare och lärare Handelshögskolan i Stockholm.

Universitetsexamen i matematik Lunds Universitet, Ekonomie doktor Handelshögskolan i Stockholm.

 

Född: 1963

Lärare/Forskare Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Ordförande i Advenica AB. Ledamot i Cabonline Group Holding AB, Poolia AB, Länsförsäkringar Liv, BTS Group AB och Midway Holding AB (publ).

Tidigare befattningar: Supportchef och marknadsdirektör Microsoft Norden, marknadsdirektör Posten Brev, investment manager Startupfactory, investment manager Industrifonden.

Emad Zand

Ledamot sedan 2019.

Entreprenör och del av ledningsgruppen på northvolt.

Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm.

 

Född: 1984

Tidigare befattningar: Styrelseordförande Sqore, investerare i samt rådgivare till Transfer Galaxy, investerare i samt rådgivare till Active Brand Group, vd Avesina Hörsel, managementkonsult McKinsey&CO.