Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Styrelse i Almi Företagspartner AB

Här hittar du information om styrelsemedlemmar för Almi Företagspartner AB.

Monica Caneman

Styrelseordförande sedan 2019

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

 

Född: 1954

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Euroclear Sweden AB och Monu AB samt ordförande i Nasdaq Sverige AB:s bolagskommitté, styrelseledamot SAS AB, Hundhjälpen på Lidingö AB och Qliro Financial Services AB samt ordf. revisionsutskottet SAS AB

Tidigare befattningar: v vd och stf koncernchef SEB fram till 2001

Anders Byström

Styrelseledamot sedan 2013

Biträdande regiondirektör/förvaltningschef Regional Utveckling

Lärare, toppledarutbildad

 

Född: 1958

Tidigare befattningar: Verksamhetschef Östersunds kommun, förvaltningschef Östersunds kommun, regiondirektör Regionförbundet Jämtland Härjedalen

Jacob Dalborg

Styrelseledamot sedan 2020

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

 

Född: 1970

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Bukowski Auktioner AB, E Öhman J:or AB, ILT AB, Publit AB, Papilly AB, Diakrit AB, Spiffbet AB och TinyApp Oy

Tidigare befattningar: Vd Bonnier Books fram till sommar 2017

Ulrika Geeraedts

Styrelseledamot sedan 2018

Utvecklingsdirektör, Region Skåne

Statsvetare, Post graduate degree Journalism, MBAF

 

Född: 1972

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Science Village Scandinavia

Tidigare befattningar: Utvecklingsdirektör Region Jönköping, vd Näringsliv Ulricehamn, pressansvarig Sveriges Ambassad Haag, vd Docurama Productions

Karl Grudén

Suppleant för arbetstagarrepresentant sedan 2020

Rådgivare Almi Företagspartner Skåne AB

 

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet

Född: 1984

Tidigare befattningar: Kreditanalytiker Nordea, egenföretagare

Hanna Lagercrantz

Styrelseledamot sedan 2018

Kansliråd, Näringsdepartementet

Civilekonom, M. Science, M. Phil. in Economics

 

Född: 1970

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i RISE Research Institutes of Sweden AB och AB Svensk Exportkredit

Tidigare befattningar: Corporate Finance på S.G. Warburg, UBS, Brunswick-Warburg 1994-1998, aktieanalytiker och Investor Relations på SEB 1999-2008

Matilda Lembke

Arbetstagarrepresentant sedan 2020

Rådgivare Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

MSc Business Administration, Internationella Handelshögskolan Jönköping

 

Född: 1973

Övriga uppdrag: Arbetstagarrepresentant Almi Stockholm Sörmland AB, suppleant Rikard Östberg AB

Tidigare befattningar: Intraprenör Modern Times Group MTG AB, konsult PRG Schults AB, egenföretagare

Emil Nordlander

Arbetstagarrepresentant sedan 2018

Rådgivare Almi Företagspartner Mälardalen AB

Ekonomie Magister

 

Född: 1980

Tidigare befattningar: Rådgivare Nordea, ekonom Möbelcentralen

Pia Sandvik

Styrelseledamot sedan 2017

Vd Research Institutes of Sweden

teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik

 

Född: 1964

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Kungliga tekniska högskolan och ledamot i Prevas AB

Tidigare befattningar: Vd Länsförsäkringar Jämtland. Tidigare rektor vid Luleå tekniska universitet.

Jan Sinclair

Styrelseledamot sedan 2020

Civilekonom

 

Född: 1959

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande SBAB Bank AB (publ), AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) och Fastighets Aktiebolaget Victorhuset samt styrelseledamot Nilsson Energy AB, STS Alpresor AB, Luglio 2 AB, FCG Holding Sverige AB och Bipon AB

Tidigare befattningar: Vd SEB A.G, Group Treasurer samt andra ledande befattningar inom SEB

Anna Söderblom

Styrelseledamot sedan 2014

Forskare och lärare Handelshögskolan i Stockholm

Universitetsexamen i matematik Lunds universitet, Ekonomie doktor Handelshögskolan i Stockholm

 

Född: 1963

Övriga uppdrag: Ledamot i Cabonline Group Holding AB, Poolia AB, Länsförsäkringar Liv, BTS Group AB, Midway Holding AB (publ) och B3 Consulting group AB

Tidigare befattningar: Supportchef och marknadsdirektör Microsoft Norden, marknadsdirektör Posten Brev, investment manager Startupfactory, investment manager Industrifonden

Sebastian van den Bergen

Suppleant för arbetstagarrepresentant sedan 2020

Rådgivare Almi Företagspartner Värmland AB

MSc Business administration, Service Management

 

Född: 1975

Övriga uppdrag: Ordförande i Unionen Almi Företagspartner Värmland AB

Tidigare befattningar: Vd Nordic Cab AB, projektassistent Invest in Värmland Agency vid Handelskammaren Värmland

 

Emad Zand

Styrelseledamot sedan 2019

Entreprenör och del av ledningsgruppen på Northvolt AB

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

 

Född: 1984

Tidigare befattningar: Styrelseordförande Sqore, investerare i samt rådgivare till Transfer Galaxy, investerare i samt rådgivare till Active Brand Group, vd Avesina Hörsel, managementkonsult McKinsey&Co