Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

VD har ordet

I backspegeln

 

Alla år är historiska, såväl i bildlig som bokstavlig mening.

Men nog kan vi tillstå att 2020 var ett historiskt år med ingredienser ingen kunnat ana? Om vi för en stund tillåter oss att blicka bortom det mörka denna pandemi fört med sig och istället tittar på företagen som verkar i Norr- och Västerbotten under det gångna året går det inte annat än att imponeras. Givetvis har utmaningarna varit stora, för en del företag direkt förödande. För många har det dock inneburit en nödvändig omställning och början på en helt ny, och kanske oväntad, tillväxtresa. Vi på Almi Nord är glada att vi fått vara en liten del hos många företags resor det gångna året. Pandemin har inneburit att vi uteslutande mött och möter våra kunder digitalt vilket öppnat upp större möjligheter för oss att nå ut till fler företag i vår stora geografi.

 

Vi noterar också att våra kunder är nöjda med de erbjudanden och den kontakt de har med oss på Almi Nord. Det är med ödmjukhet vi tackar dem som tagit och tar sig tid att ge oss feedback. Det är direkt avgörande för vår framtida ambition att fortsätta utvecklas och vara relevanta.

 

Ur ett Almi-perspektiv var 2020 ett år med stora svängningar i företagens behov. Under våren var efterfrågan av sällan skådat slag när det gäller finansiering. Den initiala fasen av pandemin skapade stor osäkerhet kring likviditeten hos många företag och Almis möjlighet att erbjuda det så kallade brygglånet till många kunder var direkt avgörande i flera fall. Under sommaren och hösten kunde många företag lyfta blicken och se framåt i större utsträckning. Efterfrågan av finansiering återgick till ett mer normalt läge och våra affärsutvecklingserbjudanden var istället eftertraktade. Något som höll i sig hela året ut. Många nya företag startades under 2020 och våra två läns innovationskraft och vilja visade sig tydligt.

 

Positivt är att antalet lån och lånevolym bland företag som drivs av kvinnor ökade under 2020 jämfört med 2019. Även om det är lång bit kvar till ett jämviktsläge visar trenden på att de tradtionella kvinno- respektive mansdominerade branscherna kan vara på väg att suddas ut en aning. Samma tendens ser vi bland företag som drivs av personer med utländsk bakgrund. Vi på Almi tror på mångfald som en katalysator för tillväxt och det ska bli spännande att följa denna utveckling de kommande åren.

I framrutan

Av uppenbara skäl hoppas vi nog alla att vi under året får se en återgång till någon form av normalitet. Men vad kommer det ”nya normala” att vara och innebära? Jobbar alla på kontor eller hemifrån? Träffas vi fysiskt eller digitalt? Kommer vi att resa som förr? Kommer det att bli ett tryck på att viktig teknisk och medicinsk utrustning produceras i våra närområden istället för i andra delar av världen? Svaren går bara att spekulera i. Min personliga uppfattning är att det sällan behöver vara ett motsatsförhållande. Det behöver inte vara antingen eller. Ofta kan det vara både och. Det jag vet är att avstånden som ibland målats upp som hinder i vår stora geografi inte längre är ett problem utan har skapat stora möjligheter. Vi lever på en plats där enorma satsningar görs och kommer att göras de kommande årtiondena av sällan eller aldrig skådat slag. Då krävs det samarbete och samverkan, något människor, företag, kommuner och regioner runtom i Norr- och Västerbotten har tränat länge på men intensifierat det senaste året. Den vetskapen skänker mig trygghet i att vi går en ljus framtid till mötes.

 

I Almi kommer vi fortsätta erbjuda vår stora kompetens och vill vara en pusselbit i våra regioners framtida tillväxt. Mycket kommer att handla om just omställning och hållbarhet framöver. Dessa två områden är tätt sammanflätade och utgör en grundsten i framtida tillväxt. Almi har kompetensen och verktygen att möjliggöra för företag att förflytta sig, inte enbart i den gröna omställningen utan även i termer av lönsamhet och attraktionskraft. När vi dessutom kan erbjuda alla delar såväl digitalt som fysiskt har vi möjligheten att ge fler företag chansen att ta del av våra erbjudanden, oavsett var i vår geografi ditt företag befinner sig.

 

Är du nyfiken på hur Almi skulle kunna vara till hjälp på er resa, tveka inte att höra av dig till oss så berättar vi mer.

Vi ses!

Fredric Genberg

VD, Almi Företagspartner Nord