Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Andel fokusgrupper som är företagsledare

Almis verksamhet ska drivas med särskilt fokus på företagare som är kvinnor eller har utländsk bakgrund.

 

Under 2020 var andelen företagsledandekvinnor bland Almis företag 28 procent. Andelen företagade med utländsbakgrund var under 2020 28 procent.

 

Andel kvinnor per insatsområde

Mätningen baseras på den högst rankade företagsledaren, oftast vd, i de kund- eller portföljföretag som fått en insats under verksamhetsåret 2020.

  2020
Lån 24%
Riskkapital 18%
Affärsutvecklning 30%

 

 

Andel företagare med utländsk bakgrund per insatsområde

Mätningen baseras på den högst rankade företagsledaren, oftast vd, i de kund- eller portföljföretag som fått en insats under verksamhetsåret 2020.

 

  2020
Lån 34%
Riskkapital 18%
Affärsutvecklning 24%

 

 

Att identifiera företagsledaren

För att fastställa om företaget leds av en kvinna eller person med utländskbakgrund använder Almi principen med högst rankad företagsledare. Samma princip tillämpas av myndigheten Tillväxtanalys.


Den innebär att den högst rankade företagsledaren fastställs enligt en rangordningslista där vd är högst, om vd saknas väljs styrelseordföranden o.s.v. Som källa används Bolagsverket. Denna princip är nödvändig då det hos Bolagsverket inte alltid framgår vem som är vd. Det finns inga formella krav på att vd, grundare, eller vem som är högst ansvarig ska vara registrerat.

Går det att öka andelen fokusgrupper?

För att Almis mål ska uppnås är det viktigt att Almi når ut till alla företagare och entreprenörer i Sverige. Företagare och entreprenörer ska känna till vad Almi erbjuder och hur Almi kan bidra till företagets utveckling och framgång. För att uppnå målet gällande andelen kvinnor och uländskbakgrund är det särskilt viktigt att nå ut till företagsledare som är kvinnor eller har utlänskbakgrund och kvinnor samt personer med utländskbakgrund som funderar eller är på väg att starta företag. Därför genomför Almi särskilda aktiviteter riktat mot kvinnor och personer med utländskbakgrund. Exempel kan vara seminarier, utbildningar och andra events. Det kan också gälla att Almi är närvarande i relevanta nätverk. Ytterligare en viktig åtgärd är att säkerställa att Almis kommunikation, i alla kanaler inklusive i möten med Almis medarbetare, är normfri och inkluderande.