Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Företagspartner 2020

6 000 Nya lånekunder
3,2 mdr Miljarder i nyutlåning
6 mdr Miljarder i lånestocken
11 500 Insatser inom affärsutveckling
5 000 Genomförda seminarier

Invest 2020

175 Investeringar (varav 45 nyinvesteringar och 130 följdinvesteringar)
316 mkr Miljoner investerat riskkapital
350 Portföljbolag

Almi i sociala medier och webben 2020

42 000 Följare på Facebook
25 000 Följare på LinkedIn
11 000 Följare på Instagram
600 000 Besökare på almi.se