Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Tillväxtmätning 2021

Varje år genomförs en undersökning av tillväxten i Almis företag. Utvecklingen följs upp vad gäller nettoomsättning, antal anställda och överlevnadsgrad. Undersökningen inkluderar företag inom Almis insatsområden lån, affärsutveckling och riskkapital.

  • Nettomsättningen ökade med 57%.
  • Antalet anställda ökade med 39%.
  • Överlevnadsgraden uppgick till 81%.

 

Bakgrund

Företag som fått en insats från Almi under 2016 i form av lån, riskkapital eller affärsutveckling följs upp i slutet av det tredje året efter insatsen. Mätningen avser perioden från och med året före insatsen, d.v.s. 2015, till och med år 2019 och omfattar endast de företag som överlever och bedriver verksamhet för vilken årsredovisning upprättats det sista mätåret. De företag som började bedriva verksamhet först 2016 har antagits ha noll i nettoomsättning och antal anställda år 2015.

39% ökning antal anställda
39% ökning antal anställda
57% ökad netto omsättning
57% ökad netto omsättning
79% överlever de tre första åren
79% överlever de tre första åren