Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Almis roll viktigare än någonsin

Britta Burreau vd och koncernchef
Britta Burreau, vd och koncernchef Almi

Almi har en viktig roll i att erbjuda marknadskompletterande finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag över hela landet. Under pandemiåret 2020 fick Almis insatser särskilt stor betydelse och efterfrågan på lån, riskkapital och affärsutveckling sköt i höjden.

Pengarna har nått fram till företagen
Almi fick förtroendet att bidra till att konsekvenserna av pandemin mildrades för företag och att upprätthålla tillgången på marknadskompletterande finansiering. Med facit i hand för 2020 kan vi konstatera att vi förvaltat vårt krisuppdrag väl. Pengarna har nått fram till företagen och vårt stöd har varit viktigt för många företags fortsatta framgång. Så att Sverige som nation kan komma starkare ut när pandemin väl är över.


Man ska också komma ihåg att den förändrade situationen under 2020 innebar nya möjligheter där många företag tog chansen att utveckla nya affärsidéer, ställa om verksamheten eller utveckla nya områden. Även i dessa situationer har Almi en viktig roll att fylla genom affärsutveckling och finansiering. När vi nu har 2020 i backspegeln är det viktigt att konstatera att skillnaderna är stora mellan hur små och medelstora företag har påverkats under pandemin. Med en något drastisk liknelse kan man säga att Almi har varit en intensivvårdsavdelning för hårt drabbade företag samtidigt
som vi bidrar med ”stärkande medicin” till utveckling i de företag som mår bra och ser nya möjligheter på marknaden. Liknelsen ger också en fingervisning om de utmaningar som ligger framför oss under 2021. Den kraftigt ökade tillströmningen av nya företag under det gångna året innebär att vi har en mycket större kundstock att ta hand om som består både av företag som möter fortsatta svårigheter och företag som utvecklas framgångsrikt.


Engagemang och kompetens
Avgörande för att snabbt kunna anpassa verksamheten i en situation som denna är våra medarbetares förmåga att med kort varsel kunna ställa om verksamheten efter nya förutsättningar. Grunden till den förmågan är medarbetarnas engagemang för företagens bästa och en medvetenhet om att Almis verksamhet har betydelse för näringslivet och samhället i stort - ett högre värde som inte går att mäta i pengar. Det engagemanget, kombinerat med den stora kompetens som finns inom Almi, gjorde det möjligt att på kort tid ställa om och anpassa efter de förändrade förutsättningarna.

Vi kan inte säkert säga vilka som blir framtidens storföretag, men några av dem finns utan tvekan bland dagens Almi-kunder.

Hållbarhet och digitalisering i fokus
Pandemin har tvingat fram en snabbare utveckling inom många områden. Sverige digitaliseras just nu med rekordfart och många företag ser nya möjligheter i att inkludera hållbarhet i verksamhet och affärsidé. Det ställer krav både på hur vi arbetar med hållbarhet och digitalisering i vår kontakt med företagen och hur vi hanterar dessa områden i vår egen organisation. Det är inte alla som känner till det,
men namnet Almi kommer från det latinska ordet ”almus” som betyder närande, växande. Att ge näring och bidra till växtkraft är just Almis uppdrag i ett nötskal. För att vara framgångsrika i detta behöver vi inkludera både hållbarhet och digitalisering i våra tjänster till företagen. Under 2020 har Almi drivit projekt som syftar till att uppmärksamma företag på digitaliseringens möjligheter och under 2021 kommer nya tjänster och låneformer att lanseras med
utgångspunkt i hållbarhet. Varje år erhåller över 10 000 företag någon form av tjänst från Almi. Vi kan inte säkert säga vilka som blir framtidens storföretag, men några av dem finns utan tvekan bland dagens Almi-kunder.

 

Mångfald viktig del av vårt uppdrag
Almi har ett särskilt uppdrag att nå ut till företag som drivs av kvinnor eller personer med utländsk bakgrund. Det är en uppgift vi är stolta över. Vår övertygelse är att ett näringsliv präglat av mångfald är mer framgångsrikt och i mötet mellan människor föds nya idéer. Mångfald i näringslivet motverkar också utanförskap och segregation. Kraven på Almi är självklart. Alla kunder, medarbetare och ägare ska känna
sig välkomna, sedda och kunna verka till sin fulla potential. Vår ambition är att möta mångfald med mångfald. Vi är stolta, men ännu inte nöjda och frågan är fortsatt högprioriterad inom företaget.


När jag skriver detta i februari 2021 kan jag ödmjukt konstatera att vi för precis ett år sedan inte visste vad som skulle komma att dominera resten av 2020. Den reflektionen lär oss hur viktigt det är att vara lyhörda, uppmärksamma och ha en nära dialog med våra ägare. När pandemin slog till för ett år sedan klarade vi att snabbt ställa om verksamheten och dra igång krisarbetet. Därför känner jag stor tillförsikt att vi kan klara det igen om det skulle behövas.


Stockholm, mars 2021


Britta Burreau
Vd Almi Företagspartner AB