Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Vi anser att grupper som består av människor med skilda erfarenheter och perspektiv är mer effektiva och dynamiska än grupper som består av alltför lika individer.

På Almi arbetar vi därför för att främja ökad mångfald och allas lika rättigheter och möjligheter inom alla områden.

Mångfaldsarbetet är en del av Almis övergripande hållbarhetsarbete och något som genomsyrar hela verksamheten. Det är en förutsättning för att vi ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats samt för våra möjligheter att fullgöra vårt uppdrag.

 

Ett aktivt mångfaldsarbete ska bidra till engagerade medarbetare, förtroende hos våra uppdragsgivare och samarbetspartners, samt öka Almis professionalism och anseende.

 

Läs mer om Almis hållbarhetsarbete inklusive mångfaldsarbete i vår Hållbarhetsredovisning, här finns även vårt jämställdhetsindex som speglar vår interna mångfald utifrån kön.

Diversity Charter Swedens logga
Almi är medlem in Diversity Charter Sweden som en del av ett europeiska nätverk vars mål är att mångfald och inkludering ska vara en självklar fråga i varje organisations strategi för att stärka konkurrenskraft och verksamhetsnytta.