Mångfald

På Almi tar vi mångfald och inkludering, på riktigt!

Färgglada Almiballonger

Att våra kunder och portföljbolag upplever att vi på Almi tar frågan om mångfald på riktigt, är avgörande för vår framgång. Vi finns där företagen finns och behöver ha förståelse och vara tillgängliga för företagens olika behov. Att spegla samhället blir en samhällsviktig framgångsfaktor för Almi. 

Vi som jobbar på Almi förenas i vårt samhällsnyttiga uppdrag, att hjälpa företag att växa hållbart. Men, våra medarbetares bakgrunder, erfarenheter och perspektiv får gärna skiljas åt. Vi anser nämligen att grupper som består av människor med skilda erfarenheter och perspektiv är mer dynamiska än grupper som består av alltför lika individer. 

Vi strävar efter att alla våra medarbetare ska känna att de kan vara sig själva på jobbet och det ansvar tar vi gemensamt. 

Ett aktivt mångfaldsarbete ska bidra till engagerade medarbetare, förtroende hos våra uppdragsgivare och samarbetspartners, samt öka Almis professionalism och anseende.

Läs mer om Almis hållbarhetsarbete inklusive mångfaldsarbete i vår Hållbarhetsredovisning (pdf, 3.88 MB), här finns även vårt jämställdhetsindex som speglar vår interna mångfald utifrån kön, utländsk bakgrund och ålder.

Så kan Almi hjälpa dig

Vi ger näring till Sverige genom att erbjuda finansiering i form av lån och riskkapital samt stöd och vägledning inom affärsutveckling till små och medelstora företag.

Lån
Jag vill
Finansiera företaget med lån från Almi
Riskkapital
Jag vill
Ta in riskkapital som nytt ägarkapital
Affärsutveckling
Jag vill
Utveckla mitt företag och göra det redo för framtiden