Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Almis visselblåsartjänst

Almi strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vi arbetar ständigt för att bekämpa korruption och andra allvarliga oegentligheter som kan drabba enskilda personer eller Almi som organisation negativt. En viktig del i det arbetet består i att tillhandahålla en rapporteringskanal där misstänkta oegentligheter kan anmälas på ett sätt som känns tryggt för den som anmäler.

 

Vår visselblåsartjänst tillhandahålls av en tredje part, WhistleB. Tjänsten är en krypterad webblösning och WhistleB sparar inte IP-adresser eller annan metadata. Du som rapporterar ett ärende kan vara anonym. Lösningen är inte avsedd att ersätta interna informations- och rapporteringskanaler, utan ska fungera som ett komplement till dessa.

 

Här hittar du vårt formulär där du anonymt kan lämna en anmälan gällande allvarliga oegentligheter.

Anmälningsformuläret kan också nås genom den externa webbadressen: https://report.whistleb.com/almivisselblasning.

FAQ

Här finns frågor och svar samlade om Almis visselblåsartjänst.
Frågor och svar