Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

E-faktura

Almi-koncernen omfattas av lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Lagen innebär att ni som leverantör till Almi ska skicka oss e-fakturor.

Samtliga fakturor ska märkas med: Almis referens (beställarens namn) och eventuellt

projektnummer/fond.

Säkerställ att din faktura är ställd till rätt Almi-bolag och att den är märkt med

Peppol-id/GLN kod som tillhör bolaget. Se fakturamärkning.

 

Almi kan ta emot e-fakturor enligt nedanstående alternativ där alt. 1 är att föredra.

 

1. E-faktura via PEPPOL, format PEPPOL Bis Billing 3.0

E-fakturor kan skickas via PEPPOL-nätverket. Uppgifter ni behöver för att skicka till oss:

PEPPOL-id: 0007:X (X ersätts med bolagets orgnr. Se fakturamärkning).

 

2. E-faktura via VAN-operatör, format Svefaktura 1.0 och 2.0

VAN-operatör: Tieto.

Organisationsnummer: Se fakturamärkning.

 

3. E-faktura via fakturaportalen

Om ni inte har ett affärssystem eller inte redan är ansluten till en e-faktureringstjänst så

kommer Almi att kunna erbjuda er att använda vår fakturaportal. Kontakta oss om ni

behöver nyttja den så får ni alla uppgifter som ni behöver.

 

4. PDF-faktura via mejl

Är ni redan leverantör till Almi-koncernen så kan vi under en övergångsperiod ta emot

fakturor som PDF-filer. Skicka endast en faktura inklusive bilagor i varje enskild pdf.

Fakturor ska adresseras med juridiskt bolagsnamn samt tillhörande GLN-kod för

respektive bolag. Se fakturamärkning.

 

Epost: fakturor@almi.se

Bolagets Namn AB

736xxxxxxxx (bolagets GLN-kod). Se fakturamärkning.

 

För mer information om e-faktura: www.digg.se www.sfti.se

Vid frågor, vänligen skicka e-post till reskontra@almi.se