Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Skicka e-fakturor till Almi

 ​Almi koncernen omfattas av lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Lagen innebär att ni som leverantör till Almi ska skicka oss e-fakturor.

Säkerställ att fakturor ställs till rätt Almi bolag, samtliga fakturor ska märkas med:

 

  • Almis referens (beställarens namn)
  • Kostnadsställe/projektnummer/fond

Utan korrekt referens finns annars risk att vår handläggning av din faktura fördröjs.

 

Betalningsvillkor 30 dagar.

 

Almi tar emot e-fakturor enligt något av nedanstående alternativ där alt. 1 är att föredra.

1. E-faktura via Peppol, format Peppol BIS Billing 3

E-fakturor kan skickas via PEPPOL-nätverket. Uppgifter ni behöver för att skicka till oss:

Peppol-ID: 0007 X (X ersätts med bolagets organisationsnummer, se tabell här)

2. E-faktura via VAN-operatör, format Svefaktura

VAN-operatör: Tieto och Crediflow
Organisationsnummer: Se lista för respektive bolags organisationsnummer.

3. E-faktura via fakturaportal

Om ni som leverantör varken har ett affärssystem eller är ansluten till en e-faktureringstjänst så erbjuds ni att använda Almis fakturaportal för att skapa E-faktura.

 

Mejla nedanstående uppgifter till: reskontra@almi.se , för att få en länk till portalen:

 

Fakturamottagare (namn på Almibolaget som ska faktureras):

Ditt företagsnamn

Organisationsnummer

Adress

E-post

Telefonnummer

Bankgironummer eller plusgironummer

 

Vid frågor, vänligen mejla till reskontra@almi.se

 

För mer information om e-faktura: www.digg.se   www.sfti.se

 

 

4. PDF-faktura via mejl - i undantagsfall

I undantagsfall går det att mejla faktura som bifogad PDF-fil till: fakturor@almi.se

Skicka endast en faktura inklusive dess bilagor i varje enskild PDF.

Fakturan adresseras med juridiskt bolagsnamn samt tillhörande GLN-kod för respektive bolag, se lista:

                     

Bolagets Namn AB

736xxxxxxxx (bolagets GLN-kod)