Bengt-Åke Ljudén, vd Almi Uppsala

Få kvinnliga vd:ar – i Uppsala har jämställdheten stagnerat i styrelserummen

Pressmeddelande

Publicerat:

08 mars 2024, 06:30

Pressmeddelande

Få kvinnliga vd:ar – i Uppsala har jämställdheten stagnerat i styrelserummen

Årets styrelsekartläggning från Almi visar ingen förändring i Uppsala län gällande jämställdheten i företagsstyrelserna. Andelen företag med kvinna som VD ligger kvar på samma nivå som föregående år.

  • Vi ser här i Uppsala att knappt vart femte företag är jämställt, det är fortfarande alldeles för lågt. Även om Uppsala klarar sig bra i den nationella jämförelsen har endast 17 procent av de regionala bolagen som ingår i kartläggningen har en kvinna som vd, vi har en lång bit kvar innan vi når mer jämlikhet i styrelserummen, säger Bengt-Åke Ljudén, vd på Almi Uppsala.

 

  • Forskning visar att lönsamhet och omsättningsökning är signifikant högre i företag som har jämställda styrelser, jag hade hoppats på att vi skulle ha kommit längre, men att bryta igenom gamla föreställningar tar tid. Vi på Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling men vi uppmanar också till ett aktivt styrelsearbete. Det finns många kvinnor med både erfarenhet och styrelseutbildning som är möjliga att rekrytera så mitt tips är att leta utanför befintliga nätverk om du inte hittar dem där du brukar leta, avslutar Bengt-Åke.

Nyckeltal region (föregående år)

Andel företag med kvinna som vd: 17% (17%)

Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot: 45% (44%)

Andel bolag med kvinna som styrelseordförande: 17% (16%)

Andel bolag utifrån hur jämställt bolaget är: 19% (17%)

Här finns rapporten i sin helhet. www.almi.se/styrelsekartlaggning

FAKTA

Statistiken i Styrelsekartläggningen 2024 är framtagen av Almi och visar statistik för hela Sverige, län för län. Data har inhämtats från UC i december månad 2023 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:

121 930 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
64 375 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över mer än en tioårsperiod.

Kontaktuppgifter

Bengt-Åke Ljudén, vd Almi Uppsala
070-5771020
bengt-ake.ljuden@almi.se

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen
0708-14 93 77
anna.lundbergh@almi.se