Upphandling av ett stödsystem för hållbart företagande för SME

Upphandlingen omfattar ett stödsystem för hållbart företagande för svenska Små och medelstora företag vilket Almi ska kunna leverera Almis obligatoriska tjänst inom hållbarhet (hållbarhetsdialog), ge kunderna möjlighet att på egen hand fördjupa sig inom hållbar affärsutveckling samt att Almi ska ha möjlighet att följa upp kundföretagens hållbara förflyttning.

I systemet ska den befintliga tjänsten/leveransen kunna genomföras enligt följande process tillsammans med Almis kunder i syfte att påbörja och/eller accelerera en hållbar omställning:

  • Relevansanalys
  • Dubbel väsentlighetsanalys
  • Prestations-/Gap-analys
  • Identifiera risker och möjligheter
  • Framtagande av handlingsplan 

Det bör också finnas möjlighet att arbeta med att utveckla/uppdatera till en mer hållbar affärsmodell t ex med stöd av en canvas och i en förlängning kunna mäta kundernas förflyttning i hållbarhetsarbetet.

Avtalstiden kommer att vara 2 år med möjlighet till ett års förlängning.

Affärens storlek uppskattas till maximalt 2,2 MSEK ex. moms under avtalsperioden.

Sista anbudsdag är 2024-02-05