Finansiell information

Möt vår CFO

Jan Arpi arbetar som CFO på Almi

Almi är ett statligt ägt bolag med regionala dotterbolag. Vår uppgift är att erbjuda marknadskompletterande lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. För att göra detta på bästa och mest hållbara sätt måste vi ständigt förbättra och förändra oss beroende på vad som sker i vår omvärld och på marknaden. Det betyder att vi följer det makroekonomiska läget noggrant för att kunna fatta rätt beslut för framtiden och därmed fortsätta utföra vårt samhällsuppdrag.

Jan Arpi, CFO Almi