Almi Jönköping

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse

Mikael Olsson
Ordförande sedan 2020

Karl Bergbom
Vice ordförande sedan 2023

Annelill Annvik
Ledamot sedan 2014

Peter Hugoson
Ledamot sedan 2023

Per Svenberg
Ledamot sedan 2019

John Svensson
Ledamot sedan 2022

Ledningsgrupp

Magnus Axelsson
vd

Malin Jönsson
affärschef

Sofia Eriksson
affärschef

Thomas Eklöf
kreditchef