Koncernledning

Almi AB

Anders Fagerdahl
Vd och koncernchef

Eva Högdahl
Affärsområdeschef företagspartner

Joachim Karlsson
vd Almi Invest

Jakob Lindström
CIO

Sohana Josefsson
HR, kommunikation & marknadsdirektör

Elisabeth Ekstrand
Chefsjurist & stabschef

Jan Arpi
CFO

Juliana Perez Falke 
Strategidirektör