Almi Kronoberg

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse

Tomas Arvidsson
Ordförande sedan 2016 (ledamot sedan 2014)

Bo Frank
Vice ordförande sedan 2007

Christina Lindberg
Ledamot sedan 2019

Lars Nyberg
Ledamot sedan 2019

Stefan Jönsson
Ledamot sedan 2015

Ledningsgrupp

Mats Lundmark
vd

Magnus Sundbom
kreditchef

David Brndusic
affärschef/rådgivare