Almi Mitt

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse

Ragnhild Backman
Ordförande sedan 2018

Anders Frimert
Vice ordförande sedan 2023

Ida Magnusson
Ledamot sedan 2011

Dan Nordin
Ledamot sedan 2021

Juliana Perez Falke
Ledamot sedan 2022

Elise Ryder Wikén
Ledamot sedan 2023

Dan Rasmusson
Ledamot sedan 2023

Sara Nylund
Ledamot sedan 2023

Ledningsgrupp

Martin Hellström
tf vd

Fredrik Kuoppa
affärschef

Olle Ericson
kreditchef