Almi Skåne

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse

Per Wargéus
Ordförande sedan 2017

Helena Grahn
Vice ordförande sedan 2019

Anders Karlsson
Ledamot sedan 2015

Lisbeth Barchan
Ledamot sedan 2019

Juliana Perez Falke
Ledamot sedan 2022

My Hedenskog
Ledamot sedan 2021

Karl Philip Barakate
Medarbetarrepresentant sedan 2022

Ledningsgrupp

Marie Krüeger
vd

Anna Flodmark
affärschef/kreditchef

Johan Olsén
affärschef

Staffan Arbring
affärschef

Nenne Hansson
rådgivare