Almi StockholmSörmland

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse

Ann-Charlotte Löfgren
Ordförande sedan 2022

Fredrik Adolfsson
Vice ordförande sedan 2019

Hans Ekström
Ledamot sedan 2008 samt vice ordförande

Cecilia Widebäck West
Ledamot sedan 2019

Per Westerberg
Ledamot sedan 2019

Julika Lamberth 
Ledamot sedan 2023

Erik Andersson 
Ledamot sedan 2023

Natasa Pahlm 
Ledamot sedan 2023

Anna Rosengren
Ledamot sedan 2023

Jonas Kjellmert
Ledamot sedan 2023

Anna Tillman
Arbetstagarrepresentant sedan 2022

Yamen Al Khalili
Arbetstagarrepresentant sedan 2023

Ledningsgrupp

Carl-Henrik Koit
vd

David Carlsson
affärschef affärsutveckling

Caroline Arenander
affärschef finansiering

Katarina Sandberg
affärschef finansiering

Thomas Orrung
affärschef Sörmland

Magnus Wernersson
kreditchef

Mikael Ramnö
ansvarig marknad och samarbeten

Pia Söderberg
controller och administrativ chef