Almi Värmland

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse

Louise Törnefalk Svanquist
Ordförande sedan 2020 (ledamot sedan 2019)

Anna-Lena Carlsson
Vice ordförande sedan 2023

Michael Clausén
Ledamot sedan 2024

Fereshteh Jalayer
Ledamot sedan 2019

Karin Edner
Ledamot sedan 2020

Tobias Eriksson
Ledamot sedan 2023

Ledningsgrupp

Anna Lundmark Lundbergh
vd

Christina Nyström
affärsansvarig/rådgivare

Thomas Ohlsson
kreditchef/rådgivare