Almi Värmland

Styrelse och ledningsgrupp

Styrelse

Louise Törnefalk Svanquist
Ordförande sedan 2020 (ledamot sedan 2019)

Fereshteh Jalayer
Vice ordförande sedan 2019

Eva Högdahl
Ledamot sedan 2022

Anna-Lena Carlsson
Ledamot sedan 2023

Karin Edner
Ledamot sedan 2020

Tobias Eriksson
Ledamot sedan 2023

Ledningsgrupp

Anna Lundmark Lundbergh
vd

Christina Nyström
affärsansvarig/rådgivare

Thomas Ohlsson
kreditchef/rådgivare

Margareta Callert
projektledare/affärsstöd

Hanna Grevillius
kommunikatör