Exportredo

Gör ditt företag redo för export

Skulle ditt erbjudande passa en internationell marknad? Genom Exportredo förbereder du dig och ditt företag för en internationell lansering genom att se hur du kan prioritera marknader, hur du kommer in på marknader du väljer och hur du bäst nyttjar resurser som du har. Exportredo är ett samarbete mellan Business Sweden och Almi GävleDala där du möter experter ur båda organisationerna.

Ditt företag får

 • Prioritering av marknad och kund.
 • Hållbarhet på export.
 • Ett affärskoncept som innehåller market entry plan och market alignment.
 • Räkna på din internationella satsning – för att vara rustad och lyckas internationellt.
 • Validering två marknader mot produkt.

 

Upplägget är

 1. Workshop
  Introduktion och marknadsprioriteringar. Hur du kan prioritera en exportmarknad som passar ditt erbjudande och hur hållbarhet ger ett värde i din exportaffär. 
 2. Workshop
  Market alignment, market entry och business case. Hur kan du paketera ditt erbjudande för att öka konkurrenskraften.
 3.  Individuell rådgivning
 4. Validering på två exportmarknader
  Vi testar ditt erbjudande på upp till två exportmarknader. Valideringen utförs av Business Swedens marknadsspecialister på plats i exportlandet.
 5. Avslut
  Workshop och återträff. Erfarenhetsutbyte och presentation av resultat.

Kontakt

Vid frågor kontakta Ida Ryentorp eller Bashar Mustafa.