Styrelsekartläggning i Dalarna

Publicerat:

11 mars 2024, 09:44

Nyhet

Kan kvinnor leda företag till framgång?

Är kvinnors ledarskap utan betydelse? Behövs kvinnors erfarenhet i ledande position? Kan kvinnor leda andra till framgång? Om vi utgår ifrån hur näringslivet i Dalarna ser ut är svaret nej, om vi ska tro på forskningsresultat så är svaret ja. Kvinnor är nog snarare en outnyttjad resurs i näringslivet.

Almis årliga undersökning av jämställdheten i de små och medelstora företagens ledande positioner visar tydligt att utvecklingen har varit långsam de senaste 11 åren. I år har den stagnerat.

Anna Rosengren är vd på Almi GävleDala som arbetar med en stor mängd små och medelstora företag i regionen. Hon menar att representationen av både kön och olika bakgrunder i företagens ledande positioner har en stor påverkan på hur företagen lyckas i sina satsningar och att det därför är en framtidsfråga för näringslivet. 

- Blandade team i företag ger affärsmässiga fördelar. Genom att nyttja både kvinnor och mäns erfarenheter på bästa sätt så får företagen en bredare bild av kundernas behov och beteenden likväl som marknaden i stort. Därför är det en missad chans för företagens utveckling att inte titta på hur man sätter samman sin ledning eller styrelse. När det görs får företagen bättre underlag till beslut, säger Anna Rosengren.

Utveckling i stiltje

Siffrorna i undersökningen visar på en mycket långsam ökning, eller ingen ökning alls, av andelen kvinnor både på vd-posterna och i styrelserummen. Andelen företag i Dalarna med en kvinna som vd är 14 procent i år, samma nivå som förra året. Den utvecklingen står stilla.

Andelen företag med kvinna som ordförande i bolagets styrelse ligger i år på 14 procent. Det är en procentenhet mer än förra året då 13 procent av bolagsstyrelserna som leddes av en kvinna. Undersökningen visar också utvecklingen för jämställda styrelser, alltså styrelser som har en balans mellan kvinnor och män på mellan 40-60 procent har utvecklingen stagnerat på 16 procent, samma siffra som förra året.

Missade möjligheter

Siffrorna i riket i stort är inte mycket högre. Anna Rosengren menar att det är mänskligt att vilja tillhöra, eller skapa, grupper där medlemmarna liknar varandra. Det inger en känsla av trygghet. Det finns stöd för det i forskningsstudier.

- Att arbeta med människor man känner igen sig i inger en känsla av trygghet men att sätta samman grupper på det sättet innebär en affärsrisk. Flera studier, bland annat från Malin Malmström på Luleå tekniska universitet, visar att lönsamheten i bolag med jämställda styrelser har både högre lönsamhet och större omsättning än de med ojämlik styrelsesammansättning, säger Anna Rosengren.

I ett aktiebolag finns alltid en styrelse, det är företagets grundare och ägare som bestämmer vilka som ska vara del av styrelsen. Styrelsen ska sedan styra bolaget framåt. Ofta är det därför grundare som utgör styrelsen, det är vanligt att familjemedlemmar finns med i styrelsen. Att ha externa styrelsemedlemmar innebär att de rekryteras från en bredare grupp. Anna Rosengren menar att detta kan ge företag en möjlighet att bredda tillgången till kompetens vilket kan ha en god påverkan på företagens utveckling.

 - När företag ser på sin styrelse som en strategisk resurs har man möjlighet att nyttja extern kompetens för att lösa företagens mest brännande utmaningar. Vi kan se att när företagen gör så får företagen en mer hållbar utveckling och en bättre tillväxttakt. När företagen rekryterar sina ledamöter så gäller det att göra det på ett klokt sätt. Även där visar forskning och de erfarenheter vi på Almi har att företag som har med jämställdhetsaspekten i sitt företagande har större framgång än andra företag säger Anna Rosengren.

Undersökningsresultat i urval

Andelen bolag med kvinna som vd

Dalarna: 2024: 14% (2023: 14%, 2013: 10%)

Riket: 2024: 15% (2023: 14%, 2013: 10%) 

Andel bolag med kvinna som styrelseordförande

Dalarna: 2024: 14% (2023: 13%, 2013: 10%)

Riket: 2024: 15% (2023: 15%, 2013: 10%)

Andelen bolag med Jämställda styrelser

Dalarna 2024: 16% (2023: 16%, 2013: 13%)

Riket: 2024: 16% (2023: 16%, 2013: 13%)

 

Fakta om Styrelsekartläggningen

Statistiken i Styrelsekartläggningen 2024 är framtagen av Almi och visar statistik för hela Sverige, län för län. Data har inhämtats från UC i december månad 2023 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

Med jämställda styrelser menas de styrelser som har mellan 40 och 60 procent kvinnor respektive män i styrelsen.