Anna Rosengren, VD Almi GävleDala och Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland

Projekt Accelerera hållbar omställning

Publicerat:

01 mars 2023, 12:22

Nyhet

Fler företag blir hållbara tillsammans med Almi

Snabba förändringar och stora utmaningar har drabbat näringslivet de senaste åren. Almi GävleDala och Almi Värmland har beviljats ett treårigt projekt från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden för att stötta och accelerera företagens hållbara omställning i Dalarna, Gävleborg och Värmland. 

Att vara företagare idag innebär att anpassa sig till en värld i ständig förändring. Pandemi, krig och inflation påverkar företagens verksamhet både här och nu och i framtiden. Kännbara klimatförändringar och en ökad medvetenhet gör att företag får axla ett större ansvar för miljön med ändrade beteenden, val av material, produktion med mera till följd. Förväntan och kraven på att vara ett hållbart företag ökar från såväl kunder som samarbetspartners.

Genom projektet Accelerera hållbar omställning ges nu Almi möjlighet att möta företagens utmaningar och rusta dem för framtiden. Detta genom olika insatser för att utveckla hållbara affärsmodeller, stärka den ekonomiska resiliensen samt synliggöra olika vägar till kapital. Projektet vill öka mångfalden och jämställdheten i näringslivet på alla nivåer och bygger därför på ett inkluderande och coachande arbetssätt som innefattar allt från rådgivning till kommunikation.

"Om fler företagare kan växa sina bolag med rätt kapital ökar förutsättningarna för gröna investeringar och en hållbar omställning såväl som ett konkurrenskraftigt näringsliv. Vi finns till för företag och i tuffare tider ökar efterfrågan för Almis tjänster. Genom att arbeta tillsammans skapar vi bättre förutsättningar att bli än mer snabbfotade och möta företagens behov" säger Anna Rosengren, VD Almi GävleDala.

Mer resurser, ökad nytta

Genom projektet Accelerera hållbar omställning ges nu Almi möjlighet att möta företagens utmaningar och rusta dem för framtiden. Detta genom olika insatser för att utveckla hållbara affärsmodeller, stärka den ekonomiska resiliensen samt synliggöra olika vägar till kapital. Projektet vill öka mångfalden och jämställdheten i näringslivet på alla nivåer och bygger därför på ett inkluderande och coachande arbetssätt som innefattar allt från rådgivning till kommunikation. 

"Vi är mycket glada över att ha fått detta projekt. Det är en bekräftelse på att vi på Almi bidrar till stor nytta hos företagen. Under 2022 arbetade vi med att bidra till att cirka 350 företagare startade eller accelererade sitt hållbarhetsarbete. Nu har vi fått än mer resurser att bidra till hållbar konkurrenskraft genom att stötta företagen i deras anpassning och omställning mot nuvarande och framtida krav", säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.

Vill du veta mer om projekt Accelerera hållbar omställning?

Kontakta projektledare Paula Fredin på paula.fredin@almi.se