Exportredo Halland

Vill du maximera företagets potential och lansera ditt erbjudande internationellt? Välkommen att anmäla ditt intresse för tillväxtpaketet som gör ditt företag exportredo.

Exportredo
Vem riktar sig programmet till?

Exportredo passar dig som driver ett mindre eller medelstort företag i Halland och vill ta steget ut på exportmarknaden.

Vilket värde ger programmet dig?

Prioritering av marknad och kund, framtagande av affärskoncept och test på två utvalda exportmarknader.

Tidsåtgång och kostnad för programmet?

Exportredo är kostnadsfritt för små och medelstora företag. Du får mycket värde på kort tid..

Uppstart

•  21 augusti 2024
•  09:00-13:00
•  Plats: Almi, Slottsmöllan i Halmstad

Kort om upplägget

Vi inspirerar i grupp och coachar dig individuellt i fem effektiva steg. Deltagandet är kostnadsfritt för små och medelstora bolag i Halland.

Fem effektiva steg

1. Workshop i grupp

Business Swedens och Almis rådgivare berättar hur du gör för att:

• Prioritera exportmarknad som leder till exportförsäljning snabbast
• Välja kundsegment som drar mest nytta av ert erbjudande på valda marknader
• Anpassa paketeringen och erbjudandet för att öka konkurrenskraften
• Räkna på ett internationellt affärscase för att vara rustad och lyckas internationellt

2. Individuell rådgivning och coachning

Business Swedens internationella rådgivare cochar dig i att

• Tillämpa Business Swedens verktyg för ovannämnda frågeställningar
• Ta fram beslutsunderlag och affärskoncept för ditt företag

3. Validering på två exportmarknader

Vi testar ditt erbjudande på upp till två exportmarknader. Valideringen utförs av Business Swedens marknadsspecialister på plats i exportlandet.

4. Hållbar exportsatsning

Almi hjälper dig att ta fram en initial plan för att  göra din exportsatsning hållbar enligt ISO 26000 och agenda 2030.

5. Workshop i grupp & nätverkande

Återträff, erfarenhetsutbyte och nästa steg.

Frågor?

Kontakta gärna John Åhslund, rådgivare Almi Halland. 
john.ahslund@almi.se