Behöver du finansiera företagets satsning?

Våra lån är marknadskompletterande. Det betyder att vi inte konkurrerar med bankerna eller andra privata aktörer, utan ofta handlar det om ett samarbete mellan oss, dig och din bank.

Att driva och utveckla sitt företag kräver kapital. Ibland behöver man ta in extern finansiering.

Våra lån är marknadskompletterande. Det betyder att vi inte konkurrerar med bankerna eller andra privata aktörer, utan ofta handlar det om ett samarbete mellan oss, dig och din bank.

Vi vänder oss till företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Utgångspunkten är att du inte kan finansiera allt du behöver på annat håll, till exempel genom banken, utan behöver ytterligare en finansiär.

Vi har flera olika lån och utifrån dina behov hittar vi tillsammans med dig den lösning som passar ditt företag bäst.

Fyll i en låneansökan eller boka ett möte med oss.

Kontakta oss