Hallå där - kolla in Almis gröna lån

Grönt lån kan användas för att finansiera gröna satsningar (aktiviteter / utrustning / investeringar) som driver mot ett eller flera av de sex miljömålsättningarna i EU:s taxonomi. 

Här är några exempel när du kan ansöka om Grönt Lån: 

  • Satsning på förnybar energi

  • Investering i energieffektiva åtgärder i din tillverkning eller rörelsefastighet

  • Investering i minskat resursutnyttjande

  • Investering i utsläppsfri mobilitet

  • Hållbara vattenbruksmetoder

  • osv…

 

Vill du bli kontaktad och prata mer om grönt lån?

Boka möte