Seminarium med en grupp kvinnor som åhörare

Affärsnätverk för länets företagare tar nästa steg

Publicerat:

06 okt. 2023, 12:14

Nyhet

För två år sedan startades det affärsdrivande nätverket ’Kvinnor leder’ och idag består det av totalt 174 företagare från hela länet. Målgruppen är kvinnor som är vd eller ägare och driver ett företag i Jönköpings län.

 

Syftet med nätverket är att skapa en kreativ mötesplats för utveckling, erfarenhetsutbyte och möjlighet att växa - både som företagsledare och i sitt företag.

Kvinnor leder är ett samarbete mellan Almi Jönköping, Science Park Jönköpings län och länets 13 kommuner. Samverkan mellan olika regionala aktörer är värdefullt. Inte minst för att ha en möjlighet att nå ut till fler företagare runt om i länet.

 

Både lokala och regionala nätverk

Alla länets kommuner har egna lokala nätverk som arrangerat egna aktiviteter där Almi ibland har medverkat med vår kompetens. Nätverket Kvinnor leder består i dagsläget av totalt 174 företagare.

Almis huvudsakliga roll har varit att agera processledare och att arrangera regionala träffar där företagare från alla de lokala nätverken kan samlas. Hittills har det blivit sex träffar med olika teman.

- Vi har löpande genomfört samtal med alla medverkande företagare för att få en bra grund för att förstå vilka utmaningar de står inför. På så sätt har vi hittat relevanta ämnesområden för träffarna, säger Sofia Eriksson, Affärschef på Almi Jönköping.

Den avslutande träffen hade temat effektfull kommunikation och lockade ett 90-tal företagare. Det blev en mycket uppskattad halvdag fylld med inspiration, ny kunskap och nätverkande. Vid övriga regionala träffar har deltagarantalet legat runt 60 personer vid varje tillfälle.

 

Nästa steg – affärsnätverk för ALLA företagare

Jönköpings län är en region med många industriföretag och har en historia av låg andel kvinnor som driver företag. Många affärsdrivna nätverk består till största delen av män och det kan ibland kännas svårt att komma in där.

Genom Kvinnor leder har deltagarna fått möjlighet att bli stärkta i sin företagarroll och det har även varit ett sätt att ta första steget mot att bli en del av ett bredare nätverk.

 

Nu har det blivit dags att ta nästa steg på regional nivå!

Samverkansparterna Almi Jönköping, Science Park, Nyföretagarcentrum och länets kommuner tar nästa steg genom att bjuda in alla företagare till framtida regionala träffar. De lokala nätverken för kvinnor kommer dock att finnas kvar som tidigare.

Tanken är att samverka för att skapa mötesplatser i olika forum runt om i länet där alla företagare kan träffas.

- Vi kommer även framåt att lyssna in företagens behov och utmaningar för att kunna välja relevanta teman och innehåll för aktiviteterna, avslutar Sofia.

 

 

Kontaktperson: Sofia Eriksson, Affärschef Almi Jönköping, sofia.eriksson@almi.se

Maria Brandt, vd Qualify

Maria är en av de företagare som deltagit i Kvinnor leder - både lokalt och vid regionala träffar. Vi bad henne att svara på några frågor om nätverket.

Hur har du upplevt nätverket Kvinnor leder?

- Mycket positivt! Jag har lärt känna många intressanta och inspirerande kvinnor i regionen som jag inte hade haft möjligheten att träffa annars. Vi har kunnat diskutera utmaningar som man har i vardagen och även få nya idéer från olika branscher. Ett väldigt ’bjussigt’ och prestigelöst nätverk.

 

Har du fått med dig något du kunnat använda själv som ledare och/eller i ditt företag?

- Det har varit en grym inspirationskälla att träffa de andra deltagarna och ta del av deras erfarenheter. Att veta att många andra, oavsett typ av företag, står inför liknande utmaningar har gett mig en känsla av trygghet i min roll och en övertygelse om att vi kan lära av varandra och växa tillsammans.

De föreläsningar och presentationer av aktuella ämnen som erbjudits i nätverket har verkligen varit användbara. Jag har kunnat ta med mig konkreta kunskaper och strategier från dessa tillfällen.

Nätverket ger också en möjlighet till reflektion i en annars fullspäckad vardag och det gillar jag!