Företagsstöd bidrar till att länets företag vågar satsa

Publicerat:

09 feb. 2023, 04:11

Nyhet

Almis företagsstöd har bl.a. lett till ökad omsättning och fler anställda. Stöden har också bidragit till att flera företag blivit mer hållbara och mer digitala. Det visar en undersökning som gjorts med hjälp av intervjuer av företagare som erhållit företagsstöd under perioden 2019–2020.

Företagsstöd kan sökas av länets företag för att ta in extern kompetens som bidrar till utveckling i företaget. Stödet täcker upp till 50 % av de externa kostnaderna och kan exempelvis handla om hållbarhet, digitalisering eller internationalisering.

I samband med att en företagare söker stödet får hen även träffa en Almi-rådgivare som kompletterar projektet med lämplig affärsutvecklingsinsats.

 

Om undersökningen

Undersökningen bygger på telefonintervjuer under perioden november - december 2022 och har genomförts av Inco Marketing Scandinavia AB i Göteborg. Totalt har 58 företag fått företagsstöd under perioden 2019–2020 och av dessa kunde intervjuer genomföras med 32 stycken.

88 % av stöd-mottagarna har genomfört projektet som planerat. De som inte gjort det uppger att de exempelvis haft problem med leverantörer eller att andra hinder uppstått.

 

Resultat

En majoritet av företagarna menar att företagsstödet har haft stor positiv påverkan och i flera fall varit avgörande för deras projektet.

Saker som nämns är exempelvis att företagsstödet:

  • haft stor betydelse för att man över huvud taget skulle starta igång/genomföra projektet
  • har snabbat på processen
  • inneburit mod och ekonomiska förutsättningar att satsa
  • har lett till fler leveranser

 

78 % uppger att företagsstödet har lett till någon form av utveckling i företaget. Det handlar ofta om ökad omsättning, ett mer hållbart företag, fler anställda eller att företaget blivit mer digitalt.

91 % skulle rekommendera någon annan att söka företagsstöd från Almi.

Helen Ljunggren ansvarar för hanteringen av företagsstöden

"Det är värdefullt för oss att få veta vad kunderna anser om företagsstöden. Undersökningen bekräftar vår bild av att stöden gör stor nytta och snabbar på utvecklingen bland länets företag. Förutom att vi fått återkoppling gällande företagsstöden har vi även fått kännedom om två företag som önskar bli kontaktade av Almi längre fram och tolv företag som önskar få vårt nyhetsbrev."

Helen Ljunggren, ansvarig för företagsstöden på Almi