en grupp personer som samtalar i en workshop

Almi delar erfarenheter kring hållbarhet till företagsrådgivare på länets banker

Publicerat:

02 maj 2023, 02:41

Nyhet

Under flera års tid har hållbarhet och hållbara affärer varit något som vi på Almi prioriterat och utvecklat vårt arbetssätt kring.

Genom bland annat webbinarier, workshoppar och coachning har vi väglett ca 400 av länets företag kring hur de kan jobba för att få en mer hållbar affär.

Numera är ett inledande affärsutvecklingssamtal kring hållbarhet en naturlig del när vi träffar nya kunder i samband med våra olika insatser.

Almi har de senaste åren gjort en intern kompetensutvecklingsresa och idag kan samtliga 500 rådgivare runt om i landet leverera en strukturerad affärsutvecklingsprocess till våra små- och medelstora kunder.  

 

- Vi vill gärna sprida våra erfarenheter så att ännu fler av företagen i regionen kan ta nästa steg i sitt hållbarhetsarbete.

Ett sätt är att inspirera och dela våra erfarenheter med företagsrådgivare från länets affärsbanker, säger Max Sundvall, projektledare för Almis hållbarhetsprojekt Growing Green.

 

Nu har flertalet av länets banker fått en genomgång av Almis hållbarhetsworkshop.

Workshoppen är ett strukturerat sätt att få en överblick över företagets hållbarhetsarbete. Bland annat hjälper den till att identifiera de områden där företaget kan göra störst påverkan och vad som ska prioriteras att jobba vidare med framåt.

En av de banker som fått en genomgång av Almis hållbarhetsworkshop är Swedbank

"Hållbarhet är viktigt i våra kundrelationer och vi på Swedbank spetsar hela tiden vårt arbetssätt för att stötta våra kunder. Under två halvdagar har samtliga företagsrådgivare på Swedbank i Jönköpings län fått testa Almis hållbarhetsworkshop. Tillfällena har inneburit givande dialoger om hur vi tillsammans kan stötta länets företag mot en mer hållbar affär." Det säger Erik Larsson, chef Företagsmarknad här tillsammans med Max Sundvall, rådgivare Almi.