Nätverket Femprenör

Ett företagsnätverk för kvinnor i Kalmar län med fokus på affärer och utvecklande samarbeten.

En företagare med en laptop i miljö liknande hotell

Detta är vår vision

Femprenör är ett nätverk med tydligt fokus på affär och företagande men också ett nätverk där vi lyfter företagande i ett inkluderande sammanhang och där det snarare handlar om att hitta sin egen resa och inte följa någon annans.

Vi ska vara en naturlig knutpunkt för företagare i Kalmar län som vill arbeta för att ändra rådande företagskultur och klimat och erbjuda ett nätverk där frågor kring företagande lyfts i ett inkluderande sammanhang. Där vi arbetar tillsammans för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar.

Femprenör har skapats för medlemmarna och tillsammans driver och utvecklar vi detta nätverk. Grundbulten i nätverket är att här får man vara sig själv, precis som man är (så länge man följer gruppreglerna) och vi bemöter alltid varandra med god ton och respekt.

Nätverket för dig...

...som driver företag i Kalmar län, är kvinna och vill ta hjälp av andra kloka företagare i en inkluderande miljö med fokus på affären!

Nätverket Femprenörs signaturbild visas