David Lengström, VD Almi Kalmar län

Jämställdheten stagnerar i styrelserummen i Kalmar län

Publicerat:

08 mars 2024, 09:39

Nyhet

Jämställdheten stagnerar i styrelserummen i Kalmar län

Vill du hitta ett bolag med en kvinna som vd eller styrelseordförande får du tyvärr leta länge i Kalmar län. Årets styrelsekartläggning från Almi visar att endast 12 procent av alla bolag i Kalmar län har en kvinna på vd-posten, en knapp ökning från föregående år. 

Varje år kartlägger Almi hur jämställdheten ser ut i Sveriges styrelserum. Man tittar då på bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller fem anställda och som har minst två ledamöter i styrelsen.

- Vi ser här i Kalmar län att endast 15% av företagen är jämställda, det är fortfarande alldeles för lågt. Endast 12 procent av de regionala bolagen som ingår i kartläggningen har en kvinna som vd, vi har en lång bit kvar innan vi når mer jämställdhet i styrelserummen, säger David Lengström, vd på Almi Kalmar län.

David Lengström, VD Almi Kalmar län

Utvecklingen i riket som helhet har stagnerat, i Kalmar län har det stagnerat eller i vissa fall till och med backat någon procentenhet sedan förra året. Det enda som avviker är andelen bolag med en kvinna som VD, det ligger idag på 12% jämfört med 11% 2023.

- Forskning visar att lönsamhet och omsättningsökning är signifikant högre i företag som har jämställda styrelser, det innebär en enorm outnyttjad potential för merparten av Kalmar läns bolag. Det visar också på hur viktigt det är att vi på Almi fortsätter vårt aktiva arbete kring den här frågan. I en omvärld som präglas av oro och snabba förändringar behöver man tänka, och agera, än mer strategiskt och nytt. Genom att plocka in nya kompetenser i styrelserna, och därmed få in fler perspektiv, når företagen just detta, avslutar Lengström.

David Lengström, VD Almi Kalmar län

Nyckeltal Kalmar län (föregående år)

Andel företag med kvinna som vd: 12% (11%)
Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot: 39% (41%)
Andel bolag med kvinna som styrelseordförande: 10% (10%)
Andel bolag utifrån hur jämställt bolaget är: 15% (18%)

Här finns rapporten i sin helhet.

FAKTA

Statistiken i Styrelsekartläggningen 2024 är framtagen av Almi och visar statistik för hela Sverige, län för län. Data har inhämtats från UC i december månad 2023 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:

121 930 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
64 375 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen. 

Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över mer än en tioårsperiod.

Kontaktuppgifter

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen
0708-14 93 77
anna.lundbergh@almi.se