Smart utveckling skapar möjligheter för företag i Kalmar län

Publicerat:

30 nov. 2023, 10:27

Nyhet

Almi Kalmar län är en av aktörerna i det gemensamma EU-projektet Smart Utveckling. Projektet verkar länsöverskridande och är ett samarbete mellan regionerna i Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Gotland. 

I januari 2023 startade projektet Smart Utveckling, ett EU-finansierat samarbetsprojekt där Almi ingår. Projektet löper över tre år och avser driva hållbar utveckling för länens små och medelstora företag.

Med hjälp av konsulter inom olika områden erbjuds företagen expertkompetens inom allt från hållbarhet och juridik till affärsutveckling och varumärkesarbete.

Tack vare projektet Smart Utveckling kan vi ge Kalmar läns företagare så många olika möjligheter

Hanna Hägg, affärschef Almi Kalmar län

Inom ramen för projektet Smart Utveckling kan vi bland annat erbjuda företagare att,

- få hjälp med sin tillväxt
- få koll på sin lönsamhet
- kickstarta sitt hållbarhetsarbete
- identifiera olika affärsmöjligheter
- utvecklas inom sitt ledarskap
- se över sin kompetensförsörjning
- få hjälp med olika affärsmodeller
- se över möjligheterna för internationalisering och export
- få hjälp med genomlysning av sin ekonomi
- få hjälp med digitalisering


Projektet innefattar finansieringslösningar så väl som affärsrådgivning och strategigrupper. Precis som Almis ordinarie utbud med andra ord fast med experterna som fördjupande resurs

EU-projektet "Smart utveckling" för företagare i Kalmar län