Enterprise Europe Network - EEN

Internationella Affärer - Rådgivning om import / export och förmedling av internationella kontakter

Vi är övertygade om att ambitiösa företag kan växa och utvecklas snabbare om de får stöttning av kunniga rådgivare, ta del av andras erfarenheter och kontakter samt ges möjlighet till lite ekonomiskt stöd. 
 
Utveckla dina internationella affärer med Almi och Enterprise Europe Network (EEN) 
 
Vi lever i en globaliserad värld och alla företag verkar på en internationell marknad, vare sig de vill eller inte. Internationella konkurrenter söker sig till Sverige, e-handeln växer, utländska investeringar i Sverige ökar. Att tänka internationellt är en nyckel för företag i alla faser.  
 
På Almi erbjuder vi stöd och rådgivning gällande internationalisering oavsett om du ska påbörja din resa, är en van exportör som vill hitta nya samarbeten eller växa på nya marknader. Vi har de rätta verktygen för att vässa din affärsmodell och anpassa den efter en internationell marknad. 

Nyttiga länkar

Här hittar ytterligare tips, råd och företagasfrämjande aktörer som kan stötta företag i Kronobergs län som vill satsa på internationella affärer.

Som värdorganisation för Enterprise Europe Network erbjuder Almi ett brett internationellt kontaktnät i över 60 länder. Vi hittar de rätta leverantörerna, återförsäljarna, agenterna eller andra samarbetspartners för just ditt företag. Exempelvis har vi tillgång till EEN Match – en databas med tusentals affärsmöjligheter världen över. Vill du göra ditt företag sökbart i databasen – kontakta oss! 

Regional exportsamverkan

Almi och EEN är två av aktörerna inom Regional Exportsamverkan Kronobergs län (RES). Vi samverkar för att öka exporten bland företagen i länet. Välkommen att ta kontakt med någon av oss så hjälper vi dig att hitta rätt kompetens för att lösa de utmaningar som ditt företag står inför. Övriga aktörer är Business Sweden, Exportkreditnämnden och Region Kronoberg. Regional Exportsamverkan finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.