3 snabba till Therese

Publicerat:

24 juni 2024, 06:00

Nyhet

- välkommen till oss i Almi Nord! Vi har ställt tre snabba frågor för att presentera vår nya kollega:


Vem är Therese Larsson, hur vill du beskriva dig själv? 

Jag har tidigare jobbat med kommunikation, marknadsföring och event, framför allt inom besöksnäringen. De senaste två åren har jag vidareutbildat mig till hållbarhetsstrateg, och på den vägen kom jag i kontakt med Almi. Jag motiveras av att hela tiden lära mig mer, och tror att vi blir bättre när vi gör saker tillsammans. 

Varför Almi?

Jag gjorde en del av min arbetsplatsförlagda utbildning (Lia-praktik) hos Almi, och har under den tiden fått sätta mig in i Almis tjänster kring framför allt hållbar utveckling och främjande av kvinnors entreprenörskap. Det har varit ett par lärorika och roliga månader där jag tillsammans med mina fantastiska kollegor har fått möta företag från en mängd olika branscher och ta del av deras perspektiv på hållbarhetsutmaningarna, och vilka risker och möjligheter de ser för framtiden. 

Företagen har en viktig roll för en mer hållbar utveckling både i Sverige och globalt, genom att skapa ekonomisk tillväxt, främja innovation och bidra till social och miljömässig hållbarhet där de verkar. Där är jag övertygad om att Almis tjänster kan bidra med kunskap, inspiration och verktyg för att ta steg i positiv riktning. 

Vad ser du mest fram emot?

Nu ser jag fram emot att fortsätta prata hållbarhet med företagare, bland annat i höstens workshop kring cirkulära affärer. Där tittar vi närmare på till exempel resurseffektivitet, cirkulära affärsmodeller och utforskar förutsättningar för ökad lönsamhet och konkurrenskraft som samtidigt ger en positiv påverkan på miljön. Det ska också bli roligt att tillsammans med mina kunniga kollegor fortsätta ta fram nya tjänster som hjälper företag att utvecklas.