Rådgivning i grupp - Almi Mälardalens strategigrupper och workshops i Örebro län

Som företagare kan det vara svårt att hitta tiden till att lyfta blicken, speciellt i osäkra tider. Med Almis workshops och strategigrupper får du tillsammans med andra företagare under ledning av våra affärsrådgivare en möjlighet att göra en strukturerad verksamhetsplanering. Genom att möta andra företagare, lyfta utmaningar och dra nytta av varandras erfarenheter skapar vi grunder för till exempel sortiments- och tjänsteutveckling, organisationsutveckling, kompetensförsörjning och strategiskt hållbarhetsarbete. 

Våra aktuella workshops

Våra workshops erbjuder inspiration, kunskap och utbyte med andra företagare i regionen. Grupperna träffas vid 1-3 tillfällen.

Våra aktuella strategigrupper

I en strategigrupp för företagsledare hjälps deltagarna åt med att lösa tillväxtutmaningar och lär av varandra tillsammans med erfarna rådgivare från Almi. Utöver rådgivning i grupp så ingår individuell coachning. Gruppen träffas ungefär en gång per månad under 7-8 månader.

Våra nätverk

Inom Almi Mälardalen erbjuder vi följande nätverk: