Andra ser en risk när vi ser en chans

Publicerat:

17 nov. 2023, 05:45

Nyhet

KRÖNIKA

Ibland får vi på Almi Mälardalen höra att våra lån är för dyra – räntan är för hög. Det är en fullt rimlig tanke och åsikt, men jag tänkte att jag ska förklara varför det är så. Vår roll är nämligen att ha en räntesats över bankerna. Varför då? Svaret är att Almis roll är och ska vara marknadskompletterande och när andra aktörer ser för hög risk ser vi på Almi Mälardalen en chans. Ja, det är faktiskt så och det är också ett av skälen till att vi på Almi finns. I vårt uppdrag ingår att vi ska ta högre risk än många andra aktörer.

För att förklara vår marknadskompletterande roll närmre ska jag presentera ett scenario. Du driver företag och behöver kapital. Kanske behöver du göra en investering för att skala upp din produktion, etablera dig på en ny marknad eller påbörja en grön omställning? Vill du energieffektivisera produktionen, installera solceller på taket eller satsa på en smartare anläggning för att ta tillvara på restprodukter eller minska svinn? Det är investeringar som kostar mycket pengar, men som ger lägre kostnader på sikt och som ökar möjligheterna att spara eller till och med tjäna pengar i framtiden. Men det här kan vara satsningar som för många aktörer innebär en hög risk – en för hög risk för att bevilja ett lån. Och det är just här Almi fyller en viktig funktion på marknaden. Vi kan bevilja ett lån som medfinansiär till banken som utan Almis inblandning säger ”nej, din satsning innebär en för hög risk och vi kan inte bevilja lånet”. De kan också säga ”Vi kan låna ut pengar till x gräns om vi har Almi med oss som tar ’toppen’, det vill säga den högre risken”. Högre risk innebär högre ränta, ja – det många upplever som ”dyrt”, men, utan vår inblandning kanske just detta lån aldrig skulle kunna bli verklighet. Det jag vill säga med mitt exempel är att det är viktigt att komma ihåg att Almi inte konkurrerar med banker eller andra privata aktörer, utan ofta handlar det om ett samarbete mellan oss, dig och din bank.

Mikael Fällman, vd Almi Mälardalen

"Det jag vill säga med mitt exempel är att det ärviktigt att komma ihåg att Almi inte konkurrerar med banker eller andra privata aktörer, utan ofta handlar det om ett samarbete mellan oss, dig och din bank"

Det här är bara ett exempel för att visualisera och försöka förklara vår marknadskompletterande roll och räntesats då jag vet att det finns frågetecken kring detta. Det finns självklart många olika anledningar till att ta in extern finansiering och vilken finansiering som passar just ditt företag bäst kan du se över tillsammans med en rådgivare hos oss på Almi. 

Kapital är många gånger näringen för att kunna växa, för att kunna genomföra en förändring eller omställning av din verksamhet. Så när behovet dyker upp, hör av dig till oss. Vi kan det här med företagsfinansiering och har inget eget vinstintresse utan arbetar för ditt intresse, tillsammans med dig och inte sällan också med din bank. Vi finns här för dig och diskuterar gärna vad som är nästa och bästa finansieringslösning för ditt företag. Och du! På Almi älskar vi att ta risk!

 

Mikael Fällman
Vd, Almi Mälardalen