Regional exportsamverkan i Västmanland och Örebro län

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd, i rätt tid.

För små och medelstora företag kan steget vara stort från att vilja växa internationellt, till att kunna göra det. Därför är vi flera aktörer i Västmanland och Örebro län som samarbetar för att hjälpa dig och ditt företag att göra affärer utanför Sveriges gränser.

Genom vårt samarbete får du tillgång till information, rådgivning, affärskontakter och nätverk på nya marknader, oavsett vilken aktör du tar kontakt med. Vi erbjuder även utbildningar, seminarier/workshops, rådgivning i grupp, nätverksgrupper, företagsevent och delegationsresor.

 

 

Regional Exportsamverkan i Västmanland och Örebro län drivs av Almi Företagspartner Mälardalen AB i samarbete med Enterprise Europe Network, Handelskammaren Mälardalen, EKN, Business Sweden, Region Västmanland och Region Örebro län.

Almis tjänster varierar från region till region. Det här erbjudandet riktar sig till företag i Örebro län och Västmanland.