Glad kvinna med blommor i handen

Prisad innovation kan skala upp solcellsmarknaden

Publicerat:

10 dec. 2023, 11:00

Nyhet

Ett nytt transparent material kommer att göra det möjligt att mångdubbla solcellsproduktionen i Europa. Materialet är en silverlegering som appliceras på solceller och gör dem både mer resurssnåla och billigare att tillverka. Nu har Tabea Schroth fått priset Skapa Talang för sin banbrytande lösning.

Tabea Schroth och hennes kollegor på MIMSI Materials i Linköping har tidigare utvecklat Alumenate, en silverlegering som appliceras i ett skikt på energisnåla fönsterglas för att minska fönstrens klimatavtryck. Nu har de tagit avstamp i Alumenate och utvecklat legeringen för att passa solceller.

Materialet ska inledningsvis tillämpas på solceller av modellen HJT (heterojunction). Det är en ny generation kiselbaserade solceller som har visat sig vara effektivare, ha längre hållbarhet och kräva färre tillverkningssteg än dagens standard. Men det går åt stora mängder silver och indium vilket gör produktionen både kostsam och resurskrävande vilket försvårar storskalig tillverkning.

Med den nya innovativa legeringen går det åt mindre än hälften så mycket silver och inget indium överhuvudtaget.

Kostnader spelar en avgörande roll i anammandet av förnybar energiteknik och med vår deeptech-innovation blir det definitivt billigare och en mindre belastning för miljön

Hon berättar att det är Kina som dominerar den globala solcellsmarknaden men MIMSI Materials samarbetar med europeiska industriföretag för att bygga upp solcellstillverkningen i Europa.

–       Den europeiska forskningen inom solenergi ligger långt fram och det finns högt uppsatta mål kring hållbar energiförsörjning. Vår innovation kan bli en nyckelteknologi till storskalig tillverkning av solceller som i sin tur kan leda till många nya gröna jobb. Här i Europa är dessutom arbetsvillkoren bra och miljökraven höga.  

Tabea Schroth konstaterar att en storskalig produktion av solceller i Europa skulle minska importberoendet och att det är en stor fördel.

–       De senaste åren av pandemi, extremväder och nu kriget i Ukraina har visat sårbarheten för leveranser och energiförsörjning och hur viktigt det är att tänka hållbart ur flera perspektiv. Jag gör det här för att jag vill bidra till en hållbar utveckling. Min känsla är att många unga människor tänker så och min förhoppning är att vi med vår innovation kan inspirera andra att jobba mot en mer hållbar framtid, avslutar hon.

Skrivet av: Anna Eriksdotter

Så kan Almi hjälpa dig

Vi ger näring till Sverige genom att erbjuda finansiering i form av lån och riskkapital samt stöd och vägledning inom affärsutveckling till små och medelstora företag.

Lån
Jag vill
Finansiera företaget med lån från Almi
Riskkapital
Jag vill
Ta in riskkapital som nytt ägarkapital
Affärsutveckling
Jag vill
Utveckla mitt företag och göra det redo för framtiden