Glad man med blommor i handen

Livsviktig medicin till fler – med ny teknik

Publicerat:

10 dec. 2023, 11:00

Nyhet

Femton års forskning har lett fram till ett sensorsystem som gör framställningen av biologiska läkemedel både säkrare och effektivare. Nu har Erik Martinsson och hans team fått årets Skapapris för sin innovation som kan leda till billigare mediciner och på sikt en mer globalt jämlik vård.

Erik Martinsson och hans team på ArgusEye, har utvecklat ett sensorsystem som effektiviserar framtagandet av biologiska läkemedel som till exempel vaccin och antikroppar för behandling av cancer eller Alzheimers.

–       Biologiska läkemedel tillverkas med hjälp av levande material och är betydligt mer komplicerat att producera än syntetiska läkemedel. Molekylkedjorna är långa och känsliga. Små förändringar sker hela tiden i allt levande och därför måste produktionen ständigt mätas, följas upp och justeras, förklarar Erik Martinsson.

De sensorer som används i processerna idag ger inte tillräcklig information och måste kompletteras med tidskrävande laboratorietester. Proverna skickas iväg och under tiden stoppas tillverkningsprocessen för att fortsätta först när provsvaren kommit tillbaka. Det kan ta flera dagar.

Under de senaste femton åren har Erik Martinsson och hans kollegor forskat kring hur biosensorerna ska kunna integreras i tillverkningsprocesser och samla in mer tillförlitlig information. Genom att kombinera nanoteknologi med en avancerad ytkemi har de lyckats göra sensorerna både känsligare och mer robusta.

Med det nya sensorsystemet sker övervakningen istället inline, det vill säga direkt i processen. Provsvaren kommer i realtid och förändringar kan upptäckas blixtsnabbt. Det leder till att läkemedlen kan framställas snabbare samtidigt som resultaten blir säkrare.

- Med våra sensorer skapas förutsättningar för en mer automatiserad och kontinuerlig produktionsprocess. Vissa beräkningar visar att mer än hälften av kostnaderna kan kapas då, kanske så mycket som 80 procent, säger Erik Martinsson.

När produktionen av biologiska läkemedel blir billigare kan fler patienter runt om i världen få tillgång till medicinerna. Med sensorövervakning blir det också möjligt att bygga små produktionsanläggningar som inte är så resurskrävande. Då kan fler länder tillverka läkemedlen själva.

Trots att sensorsystemet inte lanserats ännu har flera kunder redan köpt system från ArgusEye, däribland ett världsomspännande läkemedelsföretag. Andra stora aktörer har också visat stort intresse för företagets sensorsystem.

–       Vårt mål är att sälja ett trettiotal system inom ett år efter lanseringen. Långsiktigt har vi siktet inställt på att skapa ett skalbart industriföretag och nå en global mångmiljardmarknad, sammanfattar Erik Martinsson.

Skrivet av: Anna Eriksdotter

Så kan Almi hjälpa dig

Vi ger näring till Sverige genom att erbjuda finansiering i form av lån och riskkapital samt stöd och vägledning inom affärsutveckling till små och medelstora företag.

Lån
Jag vill
Finansiera företaget med lån från Almi
Riskkapital
Jag vill
Ta in riskkapital som nytt ägarkapital
Affärsutveckling
Jag vill
Utveckla mitt företag och göra det redo för framtiden