100 miljarder dollar för klimatet

100 miljarder dollar för klimatet

Publicerat:

29 nov. 2023, 03:31

Nyhet

Klimatkonferensen The Drop är tillbaka!

Med nära 600 deltagare och runt 100 miljarder dollar i investeringsbara fonder under ett tak gjorde konferensen The Drop succe förra året. Nu är Europas största konferens inom Climate Tech tillbaka för andra gången. Vi träffar Karl Philip Barakate, Företagsrådgivare på Almi och medlem i arbetsgruppen för konferensen och pratar om bakgrunden, syftet samt förväntningarna inför årets event.

Redan 2021 lades grunden till det som skulle bli The Drop. Det var då samverkansprojektet IRIS startades för att göra skånska, innovativa bolag mogna och bättre rustade för olika faser av kapitalanskaffning. Syftet var att öka antalet hållbara investeringar i startup och scaleup-bolag i Skåne. Projektet hade bland annat till uppgift att genomföra en internationell konferens.

På grund av sina tidigare erfarenheter av att hantera stora events och offentliga upphandlingar blev Karl Philip Barakate på Almi Skåne tillfrågad att leda IRIS-projektet.

– När vi började titta på olika befintliga konferenser runtom i Sverige och Norden konstaterade vi att det fanns en uppsjö av pitch-events för startups, berättar Karl Philip.

– Vi ville ta steget bort från traditionella tech-konferenser som är för generella och ofta gör det svårt för investerare att hitta rätt bolag eftersom långt ifrån alla är relevanta. Vi ville också undvika en situation där vissa deltagare bara är där för att sälja sina tjänster, fortsätter han.

I stället ville projektgruppen att deras konferens, med arbetsnamnet Climate Demo Day, skulle vara en arena för investerare att möta bolag under andra former, och där deltagarna kunde mötas på en mer jämlik nivå. Det som skulle binda ihop alla var klimatmedvetenhet och att de ville arbeta för att skapa nya lösningar för att bekämpa klimatkrisen.

Kraven på bolagen var att de hade:

  • Fungerande affärsmodell
  • Idéer som löser verkliga problem och som fungerar
  • Inriktning på klimatet

Sluta prata, börja jobba

Redan tidigt i projektet kom IRIS-gruppen i kontakt med klimatinvesteringsfonden Pale blue dot, som leds av Hampus Jakobsson, en välkänd entreprenör från Malmö. Pale blue dot har ett stort nätverk av investerare, och genom dem en betydande summa i investeringsbara fonder.

– Pale blue dot har, tillsammans med design- och konceptbyrån Domino, skapat och utvecklat konceptet för konferensen. Eftersom konferensen handlar om klimatet, och temperaturen som måste ner, fick den heta The Drop . En annan anspelning är “drop the mic” (släpp mikrofonen), det vill säga sluta prata strunt och sätt igång och gör något, berättar Karl Philip.

Jeremie Poirier, Region Skåne och Karl Philip Barakate, Almi Skåne på The Drop 2022.

The Drop finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket, IRIS – Investment Readiness i Skåne, Almi Skåne, Malmö stad, Region Skåne och Visit Skåne.

I arbetsgruppen är Karl Philip övergripande projektledare med fokus på att sätta upp en struktur för och hitta strategier för att få konferensen att leva vidare efter IRIS-projektet. I teamet på Almi Skåne finns också två projektmedarbetare Allan Clarke och Ashley Shilling som båda arbetar dedikerat med planering, genomförande och uppföljning av The Drop.

– Min uppgift är att skapa en affärsmodell för att säkerställa en bra samverkan mellan offentliga och privata aktörer med målet att de privata aktörerna helt ska ta över hela arrangemanget. Projektet avslutas i oktober 2023, så för tredje upplagan av The Drop 2024 måste konferensen stå på egna ben utan grundplåt från projektfinansiering via Europeiska regionala utvecklingsfonden, förklarar han.

The Drop genomfördes för första gången i september 2022 med målet att samla klimatfokuserade investerare från hela Europa. Genom att skapa en plats där deltagarna kan mötas, samarbeta och investera för att ta itu med klimatkrisen vill The Drop vara en katalysator för förändring och en drivkraft mot en hållbar framtid.

Laura Fox, medgrundare och Managing Partner, Streetlife Ventures var en av huvudtalarna på The Drop 2022.

Den första konferensen överträffade alla förväntningar:

  • Närmare 600 grundare, investerare och experter
  • 100 miljarder dollar i investeringsbara klimatfonder under ett och samma tak
  • Ett förhållande på 1:1 mellan grundare och investerare

– Vi är väldigt nöjda med den första konferensen. Jag är särskilt nöjd med att vi trots pandemi och kort planeringstid lyckades få ihop det så bra, säger Karl Philip.

– Sen finns det så klart saker vi kan förbättra till årets event. Bland annat att bättre kommunicera värdet för skånska företag och hela regionen. Den internationella kommunikationen tog fart väldigt snabbt, så det blev att vi fokuserade mer på den förra året, berättar han.

Fokus på nätverkande

Även detta år kan deltagarna förvänta sig engagerande diskussioner, seriösa samtal och möjligheter att utforska investeringsalternativ som kan bidra till att lösa klimatkrisen.

 
Det blir mer tid till spontana möten och nätverkande på årets The Drop.

– Vi kommer också att lägga in mer tid för nätverkande och ha mindre schemalagt. Det är just nätverkandet som är unikt för The Drop, och som också uppskattades väldigt mycket förra året, men som deltagarna ville ha ännu mer av, konstaterar Karl Philip.

I år kommer Almi synas mer i form av varumärkesbyggande i lokalerna och ett separat sidoevent för startups och investerare med fokus på regionala och nationella affärsänglar.

– Almis mål med deltagandet på The Drop är så klart att kommunicera till fler vad vi gör, inklusive våra tjänster kring hållbarhet. Men vi vill också nå fler relevanta organisationer nationellt och stärka samverkan med olika partners för att hitta former att gemensamt nå nya unika kunder, säger Karl Philip.

– I sidoeventet kommer vi fokusera på regionala och nationella bolag som vill visa upp sig. Biljett till konferensen  är inget krav för medverkande bolag i side-eventet men vi hoppas såklart att majoriteten ser värdet i att också medverka på hela konferensen. De som deltar får chansen att i pitch-format presentera vad de gör och vad de söker, berättar han.

Speciellt för The Drop är att man bara kan delta i konferensen genom att bli inbjuden eller ansöka om en plats genom att registrera intresse på väntelistan.

– Vi valde att göra på det viset för att säkerställa att rätt personer kommer. Relevanta bolag och investerare är det som gör att diskussionerna och nätverkandet blir så värdefullt. Men alla klimatengagerade personer uppmuntras att skriva upp sig på väntelistan för ett potentiellt deltagande, säger Karl Philip.

Projektgruppens förväntningar inför årets konferens är höga.

– Vi vill nå ännu fler bolag och hoppas också på fler affärsänglar och investerare från hela landet, Norden och Europa. Det skulle vara fantastiskt om vi kan nå uppemot tusen personer, avslutar Karl Philip.

IRIS

IRIS – Investment Readiness In Skåne är ett projekt som drivs av Almi Företagspartner Skåne AB med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Samverkansparter är Invest in Skåne, Connect Sverige – Region Syd och Skåne Startups

Karl Philip Barakate

Karl Philip Barakate är företagsrådgivare på Almi och projektledare för IRIS. Han är utbildad civilekonom med inriktning Service Management, Lunds universitet. Under 12 år drev han egna bolag men kommer närmast från Region Skåne. Där jobbade han med regional utveckling och innovation, drev projekt och events. Bland annat var han ansvarig för Skåne Innovation Week. Karl Philip kom till Almi 2020 för att han ville arbeta direkt med företagens utmaningar. Här jobbar han med affärsutveckling för etablerade bolag, men är också med i olika projekt, bland annat inom hållbarhet.<br>Förutom affärsutveckling, innovation och hållbarhet gillar Karl Philip att spela musik. Han är pensionerad (och passionerad) DJ med ca 1 400 spelningar i bagaget från 12 års DJ:ande runt om i landet.

Karl Philip Barakate