Så skriver du en affärsplan!

Som blivande företagare eller med nystartad firma kan det låta krångligt att formulera en affärsplan. Men vi gör det enklare med vår digitala tjänst Affärsplan.

Publicerat:

29 nov. 2023, 03:31

Nyhet

Det enda du behöver för att skapa en affärsplan via Almis tjänst är inloggning via bank-ID eller ladda ned mallen som PDF för att fylla i digitalt på din egen dator.

Självklart bör du ha tankar på en ny affärsidé också!

Du behöver inte ha allt klart för dig direkt, genom Almis e-tjänst kan du spara din affärsplan under "Mina sidor" och i efterhand ändra eller komplettera uppgifterna.

Affärsplanen är din plan för framtiden och kan komma att vara nödvändig i förhandlingar med finansiärer eller vid möte med en rådgivare.

Du ska ta dig igenom fem steg för att komma i hamn med affärsplanen.

Här är en snabbguide:

1. Affärsidé

Här sammanfattar du i korthet din affärsidé, vad verksamheten ska bestå av och vilken produkt/tjänst du har tänkt dig. Skapa även en vision för företaget i framtiden.

2. Omvärld

Tankar om marknaden för ditt företag: Vilka blir dina kunder? Hur ser marknaden ut för ditt geografiska område och din bransch? Hur stor marknadsandel kan du förutspå? Hur kan marknaden utvecklas?

3. Konkurrenskraft

Här anger du fördelar och eventuella nackdelar för din produkt/tjänst i förhållande till konkurrenter. Svara även på frågor som: Hur ska dina produkter säljas, betalas och levereras? Vilken marknadsföring och marknadsbearbetning har du tänkt dig? Fundera på prissättning, personalbehov och din affärsmodell. Hur ser du på hållbart företagande och vilka är styrkorna respektive svagheterna med din affärsidé?

4. Budget

Viktigt! Ofta skjuter man det där med ekonomi framför sig. Men i ett tidigt stadie bör du formulera en budget. Vilka intäkter tänker du? Kostnader?

5. Grundinformation

En sammanställning av dina personliga uppgifter: Kontaktinformation, nuvarande sysselsättning, utbildning, anställningar, erfarenhet och ekonomiska förutsättningar.

Här kan du börja laborera och skissa på din affärsplan - fyll i dina svar i Almis tjänst här.

 

Du är ett steg närmare din dröm - Svårare är det inte.