Nytt samarbetsprojekt för stöd inom internationalisering av SME-företag

Publicerat:

13 feb. 2024, 01:22

Nyhet

Regional Exportsamverkan Sörmland

Det nystartade projektet; RES – Regional exportsamverkan i Sörmland, ska stärka samarbetet mellan relevanta aktörer för att främja internationella affärsmöjligheter för små- och medelstora företag (SME) i Sörmland.

Fokus ligger på att underlätta för företag att få rätt stöd för sin internationella utveckling. Vi vill erbjuda inspiration, coachning, nätverk och kunskap för att främja export i regionen.

Region Sörmland samordnar och driver RES Sörmland tillsammans med Almi Sörmland, Stua, Östsvenska Handelskammaren, Handelskammaren Mälardalen. I projektet ingår också Exportkreditnämnden, EEN (Enterprise Europe Network, Business Sweden och Svensk Exportkredit.

 

Det här kan du som företagare få hjälp med:  

  • Rådgivning och stöd vid val av marknad och produkt.
  • Workshops och webinarer för ökad kunskap om bland annat marknader, målgrupper och försäljningskanaler.
  • Erfarenhetsbyte och nätverk.
  • Stöd att hitta viktiga partners.
  • Finansiering för din internationella satsning.

Det är med stor glädje vi ser möjligheten att öka samverkan och stödet för internationell handel i Sörmland.

Magnus Lindahl, Region Sörmland

Eva Solberg, Almi                         Magnus Lindahl, Region Sörmland     

- Genom att samarbeta mellan näringslivet, det offentliga och olika främjandeaktörer skapar vi en stark grund för sörmländska företag att växa och stärka sin konkurrenskraft på den globala marknaden. Detta kommer inte bara gynna och stärka enskilda företag utan även den regionala ekonomin, konkurrenskraften, sysselsättningen och attraktiviteten, fortsätter Magnus Lindahl, Region Sörmland. 

Eva Solberg, Almi, är projektledare för projektet. I sin roll som rådgivare på Almi träffar hon många företagare i varierande storlek och i olika branscher, alla med olika utmaningar. 

- Med den här satsningen vill vi tillsammans underlätta för fler sörmländska företag att ta steget mot en internationell marknad, säger Eva. 

Mer om Regional exportsamverkan Sörmland och aktuella aktiviteter hittar du här.

Om projektet

Projektet RES Sörmland pågår fram till augusti 2026 och finansieras av EU och den regionala utvecklingsfonden. 

Med finansiering av: