Regional Exportsamverkan i Stockholms län

Sthlm Global är Stockholms regionala exportsamverkan. Samverkan består av stödaktörer som i sina respektive uppdrag och organisation stöttar bolag i dess internationaliseringsresa.

Vad är Sthlm Global

Sthlm Global är samverkan mellan aktörer som på olika sätt möjliggör för små- och medelstora företag i Sörmland att växa internationellt. 

 

Det här kan du som företag få hjälp med: 

  • Rådgivning och stöd vid val av marknad och produkt.
  • Workshops och webinarer för ökad kunskap om bland annat marknader, målgrupper och försäljningskanaler.
  • Erfarenhetsbyte och nätverk.
  • Stöd att hitta viktiga partners.
  • Finansiering för din internationella satsning. 

 

Aktörer i Sthlm Global

Samverkan projektleds av Almi Stockholm (operativt) och Region Stockholm (formellt). Projektet finansieras av stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Tillväxtverket

Aktörer i Sthlm Global är: 

Business Sweden 

Stockholms Handelskammare

SEK - Svensk Exportkredit

EKN - Exportkreditnämnden

EEN - Enterprise Europe Network 

Connect Sverige Region Öst

Almi Stockholm Sörmland 

Kontakt Sthlm Global

Johannes Heljelid, projektledare

Johannes.heljelid@almi.se