Uppsala International Business Week

Uppsala International Business Week syftar till att inspirera och dela kunskap kring internationell handel och att bygga internationella företag.