Hallå där - kolla in Almis gröna lån

Grönt lån kan användas för att finansiera gröna satsningar (aktiviteter / utrustning / investeringar) som driver mot ett eller flera av de sex miljömålsättningarna i EU:s taxonomi.  

Här är några exempel när du kan ansöka om Grönt Lån: 

  • Satsning på förnybar energi

  • Investering i energieffektiva åtgärder i din tillverkning eller rörelsefastighet

  • Investering i minskat resursutnyttjande

  • Investering i utsläppsfri mobilitet

  • Hållbara vattenbruksmetoder

  • osv…

Har du frågor och funderingar ring mig direkt 060-16 35 61
Helena Nilsson, rådgivare Almi