Välkommen till Almi Mälardalens nätverk för kvinnor!

By women B - professionellt nätverk för kvinnor

Är du kvinna och driver eget företag? Välkommen då till Almi Mälardalens professionella nätverk för kvinnor! Här träffar du andra i samma eller liknande situation som du själv, där syftet med nätverket är att skapa en arena för att utbyta erfarenheter, dela kunskap och öppna dörrar för varandra - för att i förlängningen skapa tillväxt i deltagarnas företag.

Vår vision är att ge företagaren möjlighet att öka tillväxten genom erfarenheter och kunskapsutbyte. Vi kommer ta in experter inom olika områden baserat på företagens behov för att förflytta bolagen till nästa steg.

By women B är ett professionellt nätverk som är öppet för alla företagare, oavsett bransch och var man befinner sig i utvecklingen. Vi träffas ungefär 4–5 gånger per år med en variation av frukostmöten, lunchmöten och AW:s med syfte att alla deltagare i nätverket ska ha möjlighet att medverka oberoende av arbets- och livsituation. 

Lite av nätverkets innehåll:

  • Föreläsningar.
  • Interaktiva övningar.
  • Gruppdiskussioner.
  • Nätverkande & mingel.
  • Innehåll baserat på nätverkets behov och önskemål.
  • Och mycket mer...