Näring som hjälper företag att växa och utvecklas

Publicerat:

08 maj 2022, 04:45

Nyhet

KRÖNIKA

Inget kan växa utan näring, och kapital är företagets näring. När du utvecklar ett nytt eller befintligt företag kan det i olika skeden i företagandet behövas olika former av tillskott för att kunna finansiera och möjliggöra företagets utveckling och tillväxt. Jag och mina kollegor på Almi vet att det finns många frågor kring olika typer av kapital och jag tänkte därför i korta drag ta en stund för att beskriva ett par vanliga finansieringslösningar för dig som företagare.

Begreppet företag är stort och brett och beroende på vilken fas du och ditt företag befinner er i, och är på väg in, i finns olika behov av kapital. Det kan till exempel handla om att du vill utveckla företaget med en ny produkt eller tjänst eller kanske etablera dig på nya marknader i eller utanför Sverige. Det kan också vara så att du har en helt ny idé som du vill utveckla, eller handlar det om att du vill ställa om mot ett mer hållbart företagande och därmed behöver göra investeringar? Eller har du varit tvungen att binda ditt kapital och behöver ett tillfälligt lån? Ibland kan det faktiskt vara så att våra kunder växer så fort att ekonomin inte hinner med, att växa handlar nämligen många gånger om att våga ta klivet och ta in externt kapital för att möjliggöra fortsatt tillväxt.

Det finns lika många anledningar och behov att ta in extern finansiering som det finns företag. På Almi kan vi hjälpa dig att se över ekonomin och siffrorna i ditt bolag och utifrån det se vilken finansiering ditt företag är i behov av och passar bäst. Och visst finns det olika typer pengar – det gäller bara att veta vad som passar bäst. Lån från Almi och, eller banken? Ägar- och riskkapital? Verifieringsmedel eller affärsutvecklingscheck? Ofta blir det en kombination för att täcka det behov som finns.

När det kommer till lån från oss på Almi så har vi många olika låneprodukter för att passa bredden av företag. Vilken som är bäst för ditt behov kommer du och vår rådgivare fram till tillsammans. Jag får ibland frågan om vad som skiljer Almis lån från bankernas och varför vi har en högre räntesats jämfört med bankerna. Det har ett enkelt svar. Våra lån är marknadskompletterande och det betyder att vi inte konkurrerar med bankerna eller andra privata aktörer, det handlar snarare om ett samarbete mellan oss, dig som företagare och din bank. Almis lån kan du mer se som ett topplån, vilket betyder att vi tar en högre risk, därmed ligger också räntan över genomsnittlig bankränta. Till detta hör också att ett lån från Almi många gånger kan vara avgörande för att även banken ska ge ett lån. Vid en ansökan om lån hos Almi genomgår företaget självklart en sedvanlig kreditprocess.

Mikael Fällman, vd, Almi Mälardalen

"Se till att vattna lagom mycket i rätt tid och ge ditt företag bästa förutsättningarna för välmående och tillväxt."

Att å andra sidan ta in externt kapital i form av så kallat riskvilligt kapital eller riskkapital, innebär att du förutom att få in kapital till din verksamhet även troligtvis får in kunskap och värdefulla nätverk. Detta får du i utbyte mot ett delägarskap i bolaget. Med Almi Invest som investerare i ditt företag får du en aktiv ägare som engagerar sig i bolagets utveckling.

I en krönika om finansiering vill jag också peka på den fantastiska möjligheten att ansöka om verifieringsmedel, verifieringscheck, affärsutvecklingscheckar eller projektmedel. Det är olika saker men fyller en funktion i det avseendet att det är pengar som du och ditt företag, om du uppfyller ett antal kriterier, kan få från regionen eller från oss på Almi. Almis verifieringsmedel kan ses som ett bidrag som ska användas för att undersöka, testa och testa olika hypoteser för att testa en ny idé. Affärsutvecklingscheckarna å andra sidan är ett stöd som tillhandahålls av regionen, där du som företag kan söka checkar inom olika områden, till exempel finns just nu checkar att söka inom Digitalisering, Grön omställning och Internationalisering. Detta är en otroligt bra möjlighet att stärka företagets konkurrenskraft!

Men ibland är det så att det inte är pengar företaget behöver. Det finns många aspekter som påverkar bolagets kassa och kapitalbehov. Ibland kan små justeringar ge stora positiva effekter på likviditeten. Det är med andra ord viktigt att skapa sig en förståelse för sina siffror och företagets ekonomi och hur de olika delarna påverkar varandra. Här kan det vara bra att ta hjälp av någon som tittar på bolagets siffror med ett annat perspektiv.

Om man summerar ovan så finns det olika typer av kapital att få in i företaget och min starka rekommendation är att ta hjälp av Almi, din bank, revisor, styrelse och eller annan samarbetspartner för att reda ut vilken typ av kapital som passar dig bäst i det läge som företaget befinner sig i just nu. När man ser över kapitalbehovet är det bra att titta långsiktigt och en kombination av olika typer av kapital är ofta den bästa lösningen.

Kapital kan liknas med näring till företaget. Se till att vattna lagom mycket i rätt tid och ge ditt företag bästa förutsättningarna för välmående och tillväxt. Lycka till!

 

Mikael Fällman
Vd, Almi Mälardalen